Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

VIETNAM CERT thành lập từ 2010 tiền thân là team gồm các chuyên gia tới từ các tổ chức chứng nhận và Cục đo lường chất lượng
Xem thêm
Chúng tôi sinh ra để đem đến thành công cho khách hàng với sologan “DẪN LỐI THÀNH CÔNG“
Xem thêm
Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở lấy chất lượng của Khách hàng làm kim chỉ nam nhằm tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng
Xem thêm

Dự án

TIN TỨC

Thủ tục kiểm tra chất lượng gạch ốp lát nhập khẩu

Thủ tục kiểm tra chất lượng gạch ốp lát nhập khẩu là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức được Bộ xây dựng cho phép để đánh giá sự phù hợp hoặc đã […]

Thủ tục kiểm tra chất lượng đá ốp lát nhập khẩu

Thủ tục kiểm tra chất lượng đá ốp lát nhập khẩu là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản […]

Thủ tục kiểm tra chất lượng sứ vệ sinh nhập khẩu

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sứ vệ sinh nhập khẩu là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp […]

Tại sao chứng nhận hợp quy lại quan trọng đối với các doanh nghiệp

Chứng nhận hợp quy là một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Đây không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một cơ hội để nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm và mở […]

Các doanh nghiệp nhập khẩu VLXD phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD

Các doanh nghiệp nhập khẩu VLXD phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD. Từ ngày 1/1/2024, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Vật liệu xây dựng cần phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Điều này đặt ra một thách thức cho các doanh nghiệp nhập khẩu […]

Khách hàng