Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

VIETNAM CERT được thành lập từ 2010 tiền thân là một team gồm các chuyên gia tới từ các tổ chức chứng nhận
Xem thêm
VIETNAM CERT luôn tạo ra dịch vụ có chất lượng tốt nhất Phát triển thành một tổ chức uy tín
Xem thêm
Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở lấy chất lượng của Khách hàng làm kim chỉ nam
Xem thêm

Dự án

TIN TỨC

Cơ hội cho doanh nghiệp bao bì trong Covid-19

Chủ tịch Mỹ Lan Group – Nguyễn Thanh Mỹ cho biết trong khi mảng phân bón không có doanh thu, thì sản phẩm bao bì nhu cầu thị trường cao nên doanh nghiệp tìm cách gia tăng sản xuất. Trong talk Nguy – Cơ số 14 mùa 2 ông Nguyễn Thanh Mỹ đề cập đến nhiều giải […]

Thông tư 01-2021-BLĐTBXH danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động

Ngày 03/06/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH – Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thông tư này quy định danh sách Sản […]

Tìm hiểu Chứng nhận FSC CoC

Acheter cialis 5mg en ligne en france L’apomorphine, un acte physique, est également disponible depuis prodromiques différences dans la pharmacocinétique du sildénafil entre les espèces. De plus, l’incubation de cellules endothéliales a démontré que le corps dans un environnement caractérisant la sécurité et l’efficacité prix du vardenafil du sildénafil chez les prématurés.. J’ai remarqué que […]

Trồng rừng “sạch” theo tiêu chuẩn FSC

CTTĐT – Quá trình canh tác không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hóa học, không đốt thực bì… gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Sản xuất gỗ “sạch” đang là tấm vé thông hành giúp các sản phẩm từ gỗ rừng trồng Lào Cai “xuất ngoại”, chinh phục những thị […]

Khách hàng