Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào?

Trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và theo dõi các biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động khí nhà kính. Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào? Là một câu hỏi được nhiều doanh nghiệp thắc mắc. Và báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin về lượng khí nhà kính được phát thải, mà còn đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tác động này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về quy trình thực hiện báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện như thế nào?, từ việc thu thập dữ liệu đến việc phân tích, báo cáo, kiểm kê khí nhà kính và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Doanh nghiệp nào sẽ cần báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính?

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;
 • Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
 • Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
 • Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.
Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào?
Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào?

Lợi ích khi làm báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Lợi khi làm báo cáo, kiểm kê khí nhà kính sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Tuân thủ quy định và yêu cầu của pháp luật Việt Nam theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg.
 • Xây dựng hình ảnh và uy tín với các khách hàng bằng việc chứng minh được các biện pháp làm giảm phát thải khí nhà kính
 • Phát triển biện pháp giảm thiểu khí nhà kính và tham gia vào thị trường các-bon
 • Xác định nguồn gốc và lượng khí nhà kính để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước dựa trên các chỉ số giảm phát thải khí nhà kính
 • Hiểu rõ hơn về tác động của hoạt động lên môi trường để đáp ứng các yêu cầu khách hàng và thị trường nước ngoài đề ra
 • Thúc đẩy hoạch định, thực hiện và theo dõi kết quả các chiến lược, kế hoạch quản lý khí nhà kính, thực hiện giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường sự loại bỏ khí nhà kính cho doanh nghiệp
 • Giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu được các chi phí và thu về được lợi nhuận cao hơn khi báo cáo, kiểm kê khí nhà kính

Quy trình kiểm kê giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy trình kiểm kê nhà kính sẽ theo các bước sau:

 • Xây dựng và ban hành quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý;
 • Hướng dẫn các cơ sở trong phạm vi lĩnh vực quản lý thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý;
 • Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý thống nhất với cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định tại khoản 2 Nghị định 06/2022/NĐ-CP.
Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào?
Quy trình kiểm kê giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Yêu cầu về kiểm kê giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Yêu cầu về báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm:

 • Phương pháp kiểm kê khí nhà kính được áp dụng theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu;
 • Số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính phải đảm bảo tính liên tục, độ chính xác và tin cậy, có thể kiểm tra, so sánh và đánh giá;
 • Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải thể hiện đầy đủ thông tin về phương pháp kiểm kê, số liệu hoạt động, hệ số phát thải áp dụng và kết quả kiểm kê khí nhà kính;
 • Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính tuân thủ trình tự thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy;
 • Thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm gì trong việc báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính?

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối kiểm kê quốc gia khí nhà kính, có trách nhiệm:

 • Chủ trì tổ chức hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia; xác định kỳ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực và cấp cơ sở để bảo đảm sự thống nhất theo quy định;
 • Phổ biến các phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia và cấp lĩnh vực theo hướng dẫn của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu;
 • Phối hợp với các bộ quản lý lĩnh vực công bố phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở;
 • Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính;
 • Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê quốc gia khí nhà kính, hướng dẫn thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực, quy định trình tự thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở;
 • Tổ chức xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính; cập nhật số liệu hoạt động, kết quả kiểm kê khí nhà kính và thông tin liên quan vào cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính 

Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực do các bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP thực hiện theo quy trình thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

hẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024 trở đi do cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy trình thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Kinh phí thực hiện kiểm kê khí nhà kính, thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Thời gian báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là bao lâu?

Thời gian báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với các doanh nghiệp sẽ là 02 năm 1 lần. Các doanh nghiệp muốn biết thêm chi tiết về thời gian báo cáo, kiểm kê khí nhà kính và báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào? hãy liên hệ cho VIETNAM CERT để được biết thêm chi tiết hoặc liên hệ qua hotline: 0886.11.12.18.

Trung tâm kiểm định và chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là tổ chức tư vấn, chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

VIETNAM CERT đã cấp chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong cả nước. Các thế mạnh của VIETNAM CERT là chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng, các thủ tục đơn giản, chính xác. Một số dịch vụ chúng tôi cung cấp:
– Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001; ISO 27001; HACCP/ISO 22000; ISO 13485; ISO 27001; SA 8000; IATF 16949; FSSC 22000; BRC; BSCI
– Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN; ASTM; EN; BS; GB; JIS…
– Chứng nhận hợp quy (QCVN)
– Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Rừng bền vững: FSC FM/CoC/CW; PEFC; VFCS
– Thử nghiệm VLXD, sản phẩm thực phẩm, thử nghiệm NDT
– Kiểm định thiết bị
– Đào tạo ISO

VIETNAM CERT Tổ chức lập báo cáo, kiểm kê khí nhà kính

VIETNAM CERT là tổ chức đủ điều kiện thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định tại khoản 1 Nghị định 06/2022/NĐ-CP về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là tổ chức thứ 3 độc lập. VIETNAM CERT cấp các loại chứng nhận như Chứng nhận hợp chuẩnChứng nhận hợp quyKiểm định thiết bị…Ngoài ra VIETNAM CERT còn là tổ chức Tư vấn, chứng nhận ISO (ISO 9001ISO 14001ISO 45001HACCP/ISO 22000…). Các thủ tục chứng nhận của VIETNAM CERT đơn giản, nhanh chóng, chính xác và chi phí hợp lý.

Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện thế nào? Qua bài viết trên chắc hẳn các doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với doanh nghiệp như thế nào. Nó giúp cho các doanh nghiệp tuân thủ các quy định đề ra về sản xuất hàng hóa và tăng trưởng kinh tế. Nhưng các doanh nghiệp nên báo cáo, kiểm kê khí nhà kính tại VIETNAM CERT để tạo ra cơ hội cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: P604, CT6, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc   0945.46.40.47

Email: info@vietnamcert.vn

Website: www.vietnamcert.vn


Xem thêm: