CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN – BỘ LĐTBXH

TT

Tên quy trình

Số hiệu

1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH
4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH
7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH
8 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH
9 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH
10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH
11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH
12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH
13 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH
14 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH
15 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH
16 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH
17 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH
18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH
19 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH
20 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH
21 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH
22 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH
23 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH
24 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH
25 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH
26 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH
27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH
28 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH
29 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH
30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH