Chứng nhận hợp quy đá dăm

Chứng nhận hợp quy đá dăm là gì ?

Chứng nhận hợp quy đá dăm, sỏi, sỏi dăm (cốt liệu lớn) là chứng nhận các sản phẩm đá dăm, sỏi, sỏi dăm (cốt liệu lớn) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD

Cốt liệu lớn là gì ? Cốt liệu lớn là hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước từ 5 mm đến 70 mm. Cốt liệu lớn có thể là đá dăm, sỏi, sỏi dăm (đập hoặc nghiền từ sỏi) và hỗn hợp từ đá dăm và sỏi hay sỏi dăm.

Sỏi là cốt liệu lớn được hình thành do quá trình phong hoá của đá tự nhiên.

Đá dăm là cốt liệu lớn được sản xuất bằng cách đập và/hoặc nghiền đá.

Sỏi dăm là cốt liệu lớn được sản xuất bằng cách đập và/hoặc nghiền cuội, sỏi kích thước lớn.

Công bố hợp quy đá dăm, sỏi, sỏi dăm (cốt liệu lớn) là việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự công bố sản phẩm đá dăm, sỏi, sỏi dăm (cốt liệu lớn) của mình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD. Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

QCVN 16:2023/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng, được ban hành theo Thông tư 04/2023/TT-BXD.

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đá dăm, sỏi, sỏi dăm (cốt liệu lớn) là quy định bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của luật

Loại đá dăm nào phải chứng nhận hợp quy ?

Các loại cốt liệu lớn sau phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

 • Các loại đá dăm có kích thước hạt từ 5 mm đến 70 mm dùng cho bê tông và vữa
 • Các loại sỏi, sỏi dăm (đập hoặc nghiền từ sỏi) và hỗn hợp từ đá dăm và sỏi hay sỏi dăm có kích thước hạt từ 5 mm đến 70 mm dùng cho bê tông và vữa

Chú ý: Các loại cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) dùng để san lấp, làm đường giao thông thì không cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD

Những nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD của Bộ Xây dựng.

Chứng nhận hợp quy đá dăm

Căn cứ pháp lý chứng nhận và công bố hợp quy đá dăm

 • QCVN 16:2023/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng.
 • Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng.
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
 • Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

Doanh nghiệp nào cần chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đá dăm

 • Các doanh nghiệp trực tiếp khai thác và chế biến cốt liệu lớn, đá dăm, sỏi, sỏi dăm
 • Các doanh nghiệp nhập khẩu đá dăm

Phương thức (cách thức) chứng nhận hợp quy đá dăm:

Hiện nay trên thị trường Việt Nam chỉ có chủ yếu là các loại đá dăm, sỏi dăm khai thác và chế biến trực tiếp từ các mỏ. Do đó phương thức chứng nhận hợp quy phù hợp nhất chính là Phương thức 5 (được nêu rõ trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN): Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là không quá 03 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Ngoài ra các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất đá dăm cũng có thể chứng nhận theo Phương thức 7, tuy nhiên phương thức này không có tính kinh tế như Phương thức 5. Vì phương thức 7 chỉ cấp chứng nhận hợp quy cho từng lô hàng và chỉ có giá trị cho từng lô.

Quy trình chứng nhận hợp quy đá dăm:

Quy trình chứng nhận theo phương thức 5 (dành cho các đơn vị khai thác và chế biến đá dăm) theo QCVN 16:2023/BXD được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và ký kết báo giá, hợp đồng chứng nhận: Doanh nghiệp cung cấp cho VIETNAM CERT các thông tin của doanh nghiệp bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm đá dăm (kích thước hạt, cấp bê tông, địa chỉ nhà máy chế biến và giấy phép khai thác mỏ…). Sau khi có các thông tin, hai bên tiến hành ký kết báo giá và hợp đồng chứng nhận.

Bước 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. VIETNAM CERT sẽ trực tiếp hướng dẫn và cùng với doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào trong hoạt động khai thác và chế biến.

Bước 3: Tiến hành đánh giá chứng nhận: Sau khi doanh nghiệp xây dựng và áp dụng xong Hệ thống quản lý ISO 9001, VIETNAM CERT sẽ thực hiện đánh giá hợp quy tại nhà máy và tiến hành lấy mẫu đá dăm để thử nghiệm theo QCVN 16:2023/BXD.

Bước 4: Cấp chứng chỉ hợp quy đá dăm: Sau khi có kết quả thử nghiệm đá dăm đạt yêu cầu, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 không có điểm cần khắc phục, doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ hợp quy đá dăm phù hợp QCVN 16:2023/BXD.

Bước 5: Công bố hợp quy đá dăm: Sau khi doanh nghiệp được chứng nhận hợp quy đá dăm và chứng nhận ISO 9001, VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoặc thay doanh nghiệp (khi có yêu cầu) thực hiện thủ tục công bố hợp quy đá dăm tại Sở Xây dựng sở tại

Thời gian để hoàn thiện thủ tục chứng nhận ISO 9001 và hợp quy đá dăm trong vòng khoảng từ 1-2 tháng

Khoảng thời gian này có thể điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Quy trình công bố hợp quy đá dăm

Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy đá dăm. Trước khi tiến hành công bố hợp quy doanh nghiệp phải được chứng chỉ hợp quy và chứng chỉ ISO 9001.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy. Hồ sơ công bố gồm:

 • Giấy chứng nhận hợp quy công chứng;
 • Giấy phép kinh doanh công chứng;
 • Giấy phép khai thác mỏ đá dăm
 • Bản công bố hợp quy theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Kết quả thử nghiệm đá dăm theo QCVN 16:2023/BXD.
 • Giấy giới thiệu

Đây là những hồ sơ cơ bản. Có thể Sở Xây dựng sẽ yêu cầu bổ sung các hồ sơ khác nếu thấy cần thiết. Một số hồ sơ cần bổ sung như công văn yêu cầu công bố, các quyết định chứng nhận.

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố hợp quy đá dăm tại Sở Xây dựng sở tại

Bước 4: Sau 5 ngày doanh nghiệp sẽ được Sở Xây dựng cấp giấy tiếp nhận Công bố hợp quy. Tới bước này doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đá dăm. Từ đây sản phẩm đá dăm đã đầy đủ tính pháp lý để lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Thời gian để hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy đá dăm vào khoảng 10 ngày.

Tại sao doanh nghiệp cần chọn VIETNAM CERT để chứng nhận hợp quy đá dăm

 • Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) có kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận tiêu chuẩn. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp, trọn gói từ hoạt động chứng nhận tới công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp chỉ cần liên hệ một lần cho nhiều dịch vụ mà không cần mất thời gian để liên hệ nhiều nơi. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất. Các dịch vụ của VIETNAM CERT được thực hiện nhanh chóng, chính xác giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đi kèm nhằm tạo ra sự thuận tiện cho Khách hàng, như: Kiểm định thiết bị; Chứng nhận các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000…); Đào tạo an toàn lao động; Quan trắc môi trường….
 • Các chuyên gia VIETNAM CERT hiểu sâu về các dịch vụ do đó có thể tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp chính xác, phù hợp.

Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18 hoặc email info@vietnamcert.vn  hoặc điền các thông tin vào mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/24.