Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo là thủ tục bắt buộc thực hiện để đưa sản phẩm đã nhân tạo lưu thông ra thị trường. Ngoài ra sau khi thực hiện chứng nhận hợp quy, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đá nhân tạo cần thực hiện công bố hợp quy. VIETNAM CERT giới thiệu các thủ tục, quy trình chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo, cũng như thực hiện công bố theo bài viết sau:

Tổng quan về chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Đá ốp lát nhân tạo là gì?

Đá ốp lát nhân tạo là cốt liệu đá tự nhiên và tổng hợp (silica, thạch anh, đá granit), chất kết dính hữu cơ, chất phụ gia và màu sắc được sử dụng để làm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ. Loại vật liệu này thường được sử dụng trong các kỹ thuật như ép rung, chân không và gia nhiệt.

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo là gì?

Việc đánh giá và chứng nhận đá ốp lát nhân tạo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD được gọi là chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo. Hoạt động chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định của Bộ Xây dựng thực hiện

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo là thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật

Chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu khi chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo.

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ Độ bền uốn (MPa) không nhỏ hơn 40 TCVN 6415-4: 2005 5 mẫu kích thước (100×200) mm
Độ chịu mài mòn sâu (mm3) không lớn hơn 175 TCVN 6415-6: 2005 5 mẫu kích thước (100×100) mm
Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs, không nhỏ hơn 6 TCVN 6415-18: 2005

Tổ chức nào cần chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo.

Các tổ chức sau đây phải thực hiện chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo phù hợp QCVN 16:2023/BXD.

 • Các tổ chức và những người sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng.
 • Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được cơ quan kiểm nghiệm, chứng nhận đánh giá, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.
 • Tổ chức quản lý nhà nước có liên quan về quy mô sản phẩm, vật liệu xây dựng.

Lợi ích của chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Khi chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo, doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Chất lượng đá lát nền có thể được kiểm soát một cách hiệu quả và các chi phí cũng như nguy hiểm liên quan đến nó có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng đúng các quy tắc kỹ thuật quốc gia.
 • Tăng cơ hội thắng thầu hoặc đấu thầu. Nâng cao lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu và chất lượng của sản phẩm.
 • Kiểm tra sản phẩm thường xuyên hơn với chi phí thấp hơn.
 • Khi đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài, giúp sản phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Mở rộng thị phần sản phẩm và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Quy định về chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Theo quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN và QCVN 16:2023/BXD, chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo được thực hiện theo các phương thức sau: 

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Giấy chứng nhận hợp quy theo Phương thức 1 có thời hạn hiệu lực tối đa là một năm, phải được kiểm tra mỗi khi việc nhập khẩu xảy ra bằng cách thử nghiệm mẫu.Phương thức chứng nhận này được sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được sản xuất tại các nhà máy nước ngoài đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Thực hiện giám sát bằng cách thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này liên quan đến việc thử nghiệm các mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức chứng nhận này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Phương thức này bắt buộc các doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 9001
 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá các lô hàng hóa, sản phẩm. Phương thức này áp dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước nếu không đủ điều kiện thực hiện theo Phương thức 5 thì có thể thực hiện theo phương thức 7
VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy đá ốp lát cho công ty Hòn Tre
VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy đá ốp lát cho công ty Hòn Tre

Quá trình chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Quá trình chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo tại VIETNAM CERT bao gồm các bước cơ bản như sau:

Đối với sản phẩm đá ốp lát sản xuất trong nước:

Đối với đá ốp lát nhân tạo sản xuất trong nước sẽ chứng nhận theo phương thức 5, chứng chỉ hợp quy có giá trị 3 năm.

Bước 1: Xây dựng, chứng nhận ISO 9001: theo yêu cầu của QCVN 16:2023/BXD doanh nghiệp phải có chứng chỉ ISO 9001 trước khi cấp chứng chỉ hợp quy. VIETNAM CERT sẽ thực hiện tư vấn chứng nhận ISO 9001 song song với chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận đá ốp lát nhân tạo: Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin như thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm đá ốp lát, nhu cầu và các thông tin khác

Bước 3: Đánh giá cấp chứng nhận: VIETNAM CERT thực hiện đánh giá tại nhà máy và văn phòng của doanh nghiệp. Sau khi đánh giá hai bên sẽ tiến hành lấy mẫu về thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng chỉ hợp quy đá ốp lát nhân tạo: Sau khi hoạt động đánh giá và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hợp quy và mẫu tem hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD

Bước 5: Tiến hành công bố hợp quy đá ốp lát nhân tạp: Sau khi hoàn thiện thủ tục chứng nhận, doanh nghiệp phải tiến hành công bố hợp quy theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp xem tại mục công bố hợp quy

Bước 6: Đánh giá giám sát hàng năm: Chứng chỉ hợp quy đá ốp lát nhân tạo có thời hạn 3 năm, theo quy định của Bộ Xây dựng và Bộ KHCN, trong 3 năm này doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá giám sát tối thiểu 2 lần. Các hoạt động đánh giá giám sát được thực hiện như bước 3.

Đối với đá ốp lát nhân tạo nhập khẩu:

Đối với sản phẩm nhập khẩu, hoạt động chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo thực hiện theo phương thức 7 (chứng nhận cho lô hàng), giấy chứng nhận có giá trị cho lô hàng và nó không có thời hạn.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký hợp quy, hồ sơ đăng ký gồm có: Bộ hồ sơ nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, packing list, tờ khai) và các hồ sơ sản phẩm

Bước 2: Đánh giá hồ sơ: VIETNAM CERT sẽ đánh giá hồ sơ sơ bộ

Bước 3: Đánh giá lô hàng: Doanh nghiệp sẽ được đánh giá lô hàng tại cảng hoặc tại kho (nếu được giải phóng hàng về). Kết hợp với đánh giá lô hàng là lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng chỉ hợp quy: Sau khi có kết quả đánh giá lô hàng và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hợp quy và mẫu tem hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD.

Bước 5: Công bố hợp quy đá ốp lát: Sau khi hoàn tất thủ tục tại các bước trên, doanh nghiệp sẽ tiến hành công bố hợp quy theo quy định.

Quy trình công bố hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Toàn bộ quá trình công bố hợp quy gạch ốp lát nhân tạo được thực hiện theo yêu cầu của quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD và thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Bước 1: Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo: Trước khi tiến hành công bố, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ công bố: Hồ sơ công bố gồm có:

 • Bản sao Chứng chỉ hợp quy
 • Bản sao Phụ lục và các quyết định hợp quy
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh
 • Bản sao các hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc các giấy tờ khác (nếu có)

Các hồ sơ này cơ bản là đầy đủ, tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có thể yêu cầu bổ sung thêm nếu cần thiết.

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố tại Sở Xây dựng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ tại một cửa của Sở Xây dựng

Bước 4: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy đá ốp lát nhân tạo: Sau 5 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy do Sở Xây dựng cấp.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, nếu có yêu cầu từ phía doanh nghiệp, VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng

VIETNAM CERT – hỗ trợ phương pháp tối ưu cho khách hàng

Tổng quan về VIETNAM CERT

 • VIETNAM CERT là cơ quan chịu trách nhiệm tư vấn, chứng nhận hợp quy các hạng mục vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD.
 • Cấp chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo trên toàn quốc với 3 hệ thống tại 3 miền Bắc, Trung, Nam giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tiết kiệm thời gian, tiền bạc đi lại cũng như hỗ trợ, bảo trì. Khi cần thiết, hãy gặp trực tiếp khách hàng.
 • Nhiều đối tác và khách hàng sản xuất và nhập khẩu vật liệu xây dựng trên toàn quốc đã nhận được chứng nhận hợp quy của VIETNAM CERT.
 • Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất

Hiệu quả trong dịch vụ 

 • Phí dịch vụ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và lựa chọn của người tiêu dùng với sự hỗ trợ của VIETNAM CERT. Đảm bảo các tiêu chí có thể chấp nhận được (dựa trên nhu cầu, quy mô và tình trạng hiện tại của công ty) và có tính cạnh tranh cao nhất.
 • Để thỏa mãn nhu cầu bức thiết của khách hàng đã có dịch vụ xét nghiệm phân tích nhanh chóng.
 • Khách hàng được thông báo rõ ràng về các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết, phí dịch vụ được công khai, minh bạch (không phát sinh thêm chi phí).
 • Đảm bảo rằng các mặt hàng khi lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế, chúng không chỉ được chứng nhận mà còn được coi là hợp lệ và an toàn.
 • Cam kết về thời gian biểu và sự an toàn của mọi doanh nghiệp, tổ chức.

Các vấn đề hỗ trợ

 • Hỗ trợ, chỉ đạo và giải quyết tất cả các vấn đề và khó khăn của khách hàng hoàn toàn miễn phí.
 • Khách hàng luôn là tâm điểm của đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm có chứng chỉ trong ngành, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn trong việc phân tích và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Mong rằng với toàn bộ thông tin đã giới thiệu trên đây sẽ giúp bạn có thể hiểu hơn về chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo. Bên cạnh đó, nếu bạn có những vấn đề còn khuất mắc về các loại chứng chỉ này, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: Lô 8 khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc  0945.46.40.47        

Email: info@vietnamcert.vn     

Web: www.vietnamcert.vn 

THAM KHẢO THÊM