Chứng nhận hợp quy gạch bê tông

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông và công bố hợp quy gạch bê tông là hoạt động bắt buộc. Doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra thị trường phải có chứng chỉ hợp quy và phải có tiếp nhận công bố của Sở Xây dựng.

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông là gì ? 

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông hay còn gọi là chứng nhận gạch bê tông phù hợp quy chuẩn. Đây là hoạt động đánh giá cả quá trình sản xuất gạch bê tông và thử nghiệm mẫu để so sánh với quy định trong quy chuẩn. Nếu quy trình sản xuất và mẫu thử đạt yêu cầu thì doanh nghiệp được cấp chứng chỉ hợp quy gạch bê tông. Khi đó các sản phẩm gạch bê tông khi bán ra thị trường sẽ được mang dấu CR (dấu hợp quy). Hiện nay tất cả gạch bê tông đều được chứng nhận theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD

Công bố hợp quy gạch bê tông là gì ?

Công bố hợp quy gạch bê tông là việc doanh nghiệp tự công bố sản phẩm gạch bê tông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD

Gạch bê tông là gì ?

Gạch bê tông là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp bê tông, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có hoặc không có phụ gia khoáng hoặc phụ gia hóa học.

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông và công bố hợp quy gạch bê tông là hoạt động bắt buộc

Các loại gạch bê tông phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ?

Là các sản phẩm gạch block bê tông xây dựng (xây tường). Còn các loại gạch dùng để ốp lát thì cần chứng nhận hợp chuẩn (trừ gạch gốm ốp lát). Các loại gạch cần chứng nhận gồm có:

 • Gạch bê tông được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6477
 • Gạch block bê tông
 • Gạch xi măng cốt liệu

Các loại gạch sau không bắt buộc phải chứng nhận hợp quy:

 • Gạch bê tông tự chèn
 • Gạch terrazzo
 • Gạch trồng cỏ

Các loại gạch bê tông này được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6476 và TCVN 7744

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông và công bố hợp quy có bắt buộc không ? 

 • Theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD và QCVN 16:2019/BXD chứng nhận hợp quy gạch bê tông là hoạt động bắt buộc.
 • Theo quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN và QCVN 16:2019/BXD thì hoạt động công bố hợp quy gạch bê tông là bắt buộc

Như vậy theo quy định của luật thì tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch bê tông đều phải thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy. Các sản phẩm gạch bê tông trước khi đưa ra thị trường đều phải được gắn dấu CR và có tiếp nhận công bố hợp quy của Sở Xây dựng.

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy gạch bê tông:

Thủ tục chứng nhận hợp quy gạch bê tông được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Xây dựng quy trình, hồ sơ tài liệu và áp dụng nó vào quá trình sản xuất gạch bê tông: Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD, khi thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ hợp quy tổ chức chứng nhận sẽ phải đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. Do đó bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng quy trình, hồ sơ tài liệu và áp dụng quy trình hồ sơ tài liệu vào quá trình sản xuất gạch. Ngoài ra để được cấp chứng chỉ hợp quy thì doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 9001, do đó việc xây dựng và áp dụng quy trình tài liệu cũng là bắt buộc.

Tuy nhiên doanh nghiệp không cần quá lo lắng. VIETNAM CERT sẽ là đơn vị thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các quy trình, hồ sơ này. Khi thực hiện tư vấn xây dựng chứng nhận hợp quy, VIETNAM CERT sẽ tư vấn xây dựng cả Hệ thống quản lý ISO 9001 để đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn.

Bước 2: Thực hiện đánh giá hợp quy gạch bê tông: Sau khi VIETNAM CERT hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng, VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp đăng ký đánh giá chứng nhận hợp quy và ISO 9001. Khi thực hiện đánh giá, VIETNAM CERT cũng sẽ cùng với doanh nghiệp thực hiện tiếp đoàn đánh giá để đảm bảo hoạt động chứng nhận đạt yêu cầu.

Thực tế qua quá trình chứng nhận, 100% doanh nghiệp được VIETNAM CERT hướng dẫn đều đạt chứng chỉ hợp quy và chứng chỉ ISO 9001

Đọc thêm: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Hướng dẫn công bố hợp quy gạch bê tông:

Thủ tục công bố hợp quy được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy gạch bê tông. Trước khi doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy thì doanh nghiệp phải đạt được chứng chỉ hợp quy và chứng chỉ ISO 9001

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ công bố: Hồ sơ công bố gồm có:

 • Giấy chứng nhận hợp quy và giấy chứng nhận ISO 9001
 • Giấy phép kinh doanh (có phạm vi sản xuất gạch bê tông)
 • Kết quả thử nghiệm
 • Bản công bố hợp quy gạch bê tông. VIETNAM CERT sẽ cung cấp bản công bố này cho doanh nghiệp

Ngoài các giấy tờ trên có thể doanh nghiệp phải cung cấp một vài giấy tờ bổ sung khác. Điều này phụ thuộc vào Sở Xây dựng yêu cầu.

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng: sau khi doanh nghiệp chuyển bị các hồ sơ trên và cung cấp cho VIETNAM CERT, chúng tôi sẽ thay doanh nghiệp nộp các hồ sơ công bố hợp quy gạch bê tông trên Sở Xây dựng

Bước 4: Nhận giấy tiếp nhận công bố hợp quy gạch bê tông: Sau 5 ngày làm việc của Sở Xây dựng, VIETNAM CERT sẽ nhận giấy tiếp nhận công bố hợp quy từ Sở Xây dựng và trả về cho doanh nghiệp.

Tới đây doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ thủ tục chứng nhận hợp quy gạch bê tông và công bố hợp quy gạch bê tông theo yêu cầu của luật. Các sản phẩm gạch bê tông của doanh nghiệp sẽ hoàn toàn đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đọc thêm: Chứng nhận hợp quy gạch không nung

Căn cứ pháp lý Chứng nhận và công bố hợp quy gạch bê tông:

Việc cấp chứng chỉ hợp quy gạch bê tông và công bố hợp quy gạch bê tông được thực hiện theo các quy định sau:

 • Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD
 • Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
 • TCVN 6477:2016 Tiêu chuẩn gạch bê tông

Không thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy gạch bê tông thì bị phạt bao nhiêu ?

Theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định rõ:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy hoặc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy.

Như vậy có thể thấy rõ nếu doanh nghiệp không thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thì doanh nghiệp bị phạt từ 75.000.000 đồng tới 110.000.000 đồng.

Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) chứng nhận hợp quy gạch bê tông

VIETNAM CERT sẽ giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận gạch bê tông:

Chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng các quy trình ISO 9001 và QCVN 16:2019/BXD vào sản xuất. Đồng thời chúng tôi sẽ hoàn thiện các thủ tục để giúp doanh nghiệp đạt được chứng chỉ hợp quy

VIETNAM CERT sẽ giúp doanh nghiệp đạt được tiếp nhận công bố hợp quy: Sau khi có chứng chỉ hợp quy, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ công bố hợp quy. VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các thủ tục công bố hợp quy gạch bê tông tại Sở Xây dựng. 

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy, VIETNAM CERT đã giúp 100% doanh nghiệp đạt được chứng chỉ và tiếp nhận công bố hợp quy.

vietnam cert chung nhan hop quy cty hung long cat
VIETNAM CERT đánh giá chứng nhận hợp quy gạch bê tông cho công ty Hưng Long Cát

Hãy liên hệ Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam theo số điện thoại 0886.11.12.18 để được chứng nhận. Nếu doanh nghiệp cần báo giá, hãy hoàn thiện các thông tin theo mẫu dưới đây, VIETNAM CERT sẽ gửi báo giá trong vòng 24h.