Chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động

Chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động là thực hiện đánh giá quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản giày bảo hộ lao động, kết hợp với thử nghiệm rồi so sánh với quy chuẩn QCVN 36:2019/BLĐTBXH để kết luận phù hợp hay không phù hợp. Nếu phù hợp doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hợp quy và mẫu tem. 

Vì sao giày, ủng bảo hộ lao động phải chứng nhận hợp quy ?

Giày, ủng bảo hộ lao động là những sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2019 và Quy chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH, do đó 2 sản phẩm này bắt buộc phải chứng nhận hợp quy kể từ ngày 01/04/2020.

Giày bảo hộ lao động nào phải chứng nhận hợp quy:

  • Các loại giày, ủng phải chứng nhận hợp quy: Các loại giày, ủng an toàn dùng làm phương tiện bảo vệ cá nhân trong khi làm việc có đặc tính bảo vệ người sử dụng tránh các chấn thương chân có thể xảy ra do tai nạn, có pho mũi được thiết kế chống được va đập khi thử với mức năng lượng ít nhất bằng 200J và chống được nén ép khi thử với lực nén ít nhất là 15 kN. Các sản phẩm này thuộc phạm vi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7652:2007
  • Các loại giày, ủng bảo hộ lao động không thuộc phạm vi quy chuẩn QCVN 36:2019/BLĐTBXH: Các loại giày ủng an toàn có cả đế trong và lót mặt hoặc không có đế trong nhưng có lót mặt có thể tháo được; Các loại giày, ủng an toàn áp dụng theo TCVN 7653:2007 (sản phẩm thiết kế có pho mũi được thiết kế chống được va đập khi thử với mức năng lượng ít nhất bằng 100 J và chống được nén ép khi thử với lực nén ít nhất là 10 kN).

Cơ sở pháp lý của hoạt động chứng nhận giày bảo hộ lao động

Các quy định pháp luật sau là cơ sở hành lang pháp lý cho hoạt động chứng nhận hợp quy giày, ủng bảo hộ lao động:

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn
  • Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn.
  • TCVN 7652:2007 Phương tiện bảo vệ cá nhân- giày ủng an toàn
  • TCVN 7651:2007 Phương tiện bảo vệ cá nhân- phương pháp thử giày ủng
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy trình chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động

1. Đối với giày, ủng bảo hộ lao động sản xuất trong nước:

Giày ủng an toàn sản xuất trong nước phải được chứng nhận và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của pháp luật. Các hoạt động này được thực hiện theo Phương thức 3 hoặc Phương thức 5 theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Chứng chỉ hợp quy giày, ủng sản xuất trong nước được cấp trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp sở hữu. Chứng chỉ này có thời hạn trong vòng 3 năm. Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng. VIETNAM CERT sẽ thực hiện hướng dẫn khách hàng xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng. Nếu doanh nghiệp đã có chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp cung cấp cho VIETNAM CERT thông tin công ty, thông tin sản phẩm, chủng loại

Bước 3: Đánh giá chứng nhận và lấy mẫu thử nghiệm. Chuyên gia của VIETNAM CERT sẽ tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm tại nhà máy của doanh nghiệp

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động: Sau khi đánh có kết quả đánh giá và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ và mẫu tem hợp quy

Bước 5: Công bố hợp quy: Sau khi hoạt động chứng nhận hoàn thành, VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoặc thay doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy giày bảo hộ lao động tại Cục An toàn- Bộ LĐTBXH.

Sau khi doanh nghiệp nhận được chứng chỉ hợp quy có thời hạn 3 năm, doanh nghiệp sẽ có tối thiểu 2 cuộc đánh giá giám sát ở 2 năm tiếp theo (năm thứ 2 và năm thứ 3). Các hoạt động đánh giá giám sát này là quy định bắt buộc theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN

2. Đối với giày, ủng bảo hộ lao động nhập khẩu:

Giày ủng an toàn nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Hoạt động chứng nhận giày, ủng bảo hộ lao động nhập khẩu được thực hiện theo Phương thức 7, là phương thức chứng nhận cho từng lô hàng. Chứng chỉ hợp quy theo phương thức này cấp trực tiếp cho đơn vị nhập khẩu và không có thời hạn. Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, doanh nghiệp cung cấp cho VIETNAM CERT thông tin lô hàng, thông tin chứng từ hồ sơ nhập khẩu

Bước 2: Đánh giá lô hàng: VIETNAM CERT sẽ tiến hành đánh giá lô hàng nhập khẩu, hoạt động đánh giá được thực hiện tại cảng hoặc tại kho

Bước 3: Thử nghiệm mẫu: Mẫu thử sẽ được lấy đại diện cho từng lô hàng, mẫu thử sẽ được đưa về phòng thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động: Sau khi hoạt động đánh giá lô hàng và mẫu thử đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ và mẫu tem hợp quy.

Hoạt động chứng nhận và kiểm tra nhà nước chất lượng nhập khẩu sẽ được thực hiện khi lô hàng về cảng và trước khi thông quan. Đối với hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng nhập khẩu được thực hiện tại Cục An toàn – Bộ LĐTBXH. Nếu doanh nghiệp yêu cầu VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Không thực hiện chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động có sao không?

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng giày, ủng bảo hộ lao động có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy. Việc không thực hiện chứng nhận tức là không tuân thủ theo quy định pháp luật sẽ có các hình thức xử phạt sau:

  • Đối với giày bảo hộ lao động nhập khẩu sẽ không được thông quan khi qua cửa khẩu.
  • Đối với giày, ủng bảo hộ lao động không có chứng nhận sẽ không được bày bán và lưu thông trên thị trường. Đối với các sản phẩm vi phạm sẽ bị thu hồi và xử phạt. Mức phạt đối với các sản phẩm sản xuất trong nước là 35 – 40 triệu. Mức phạt đối với sản phẩm nhập khẩu mức phạt là 10 – 15 triệu đồng

Nhận biết sản phẩm giày bảo hộ lao động đã được chứng nhận hợp quy:

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm có chứng nhận hợp quy đó là tem hợp quy và chứng chỉ. Sản phẩm hoàn thiện các thủ tục sẽ có dán tem thể hiện mẫu dấu hợp quy, doanh nghiệp sản xuất sẽ có giấy chứng chỉ kèm theo mẫu dấu và mã số duy nhất.

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy giày Công ty Uy Thái
VIETNAM CERT đánh giá chứng nhận hợp quy cho công ty giày Uy Thái

Công Ty Giày Uy Thái được thành lập năm 2009 với sứ mệnh Kinh Doanh của Công ty là phải tạo ra Sản Phẩm, Dịch Vụ có tính Văn Hoá, Văn Minh cần thiết để phục vụ cho đời sống con người. Công ty Uy Thái chọn sản xuất sản phẩm giày Bảo Hộ Lao Động để phục vụ các ngành Dầu Khí, Cơ Khí, Công Nghiệp nặng, Xây Dựng. Năm 2014, Uy Thái đã đầu tư lại toàn bộ công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản, Đài Loan để Doanh Nghiệp đồng bộ hơn nhằm phục vụ cho Khách hàng tốt hơn. Uy Thái luôn luôn xem việc cải tiến Tổ Chức, Văn Hoá Doanh Nghiệp, Quản Lý rủi ro, Nghiên cứu và phát triển Doanh Nghiệp, Quản trị Doanh Nghiệp Hội Nhập là những giá trị cốt lõi và luôn cam kết thực hiện những giá trị cốt lõi nhằm phát triển Doanh Nghiệp, hướng đến lợi ích cho Khách Hàng, Nhà Đầu Tư, Đối Tác và tiên phong thay đổi cuộc sống của người lao động chân chính nhằm góp phần xây dựng Đất Nước. Uy Thái hiện nay là nhà sản xuất giày Bảo hộ lao động trong top đầu của Việt Nam. Các sản phẩm giày Uy Thái đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR để xuất khẩu qua Châu Á và Châu Âu.

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy giày Công ty TNHH YoungPoong Vina
VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy giày Công ty TNHH YoungPoong Vina

Công ty TNHH YoungPoong Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc. Công ty có trụ sở tại KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương. YoungPoong Vina sản xuất các loại giày như Giày Bảo hộ lao động, Giày phòng sạch, Giày leo núi…Tất cả các sản phẩm của Công ty được xuất khẩu 100% sang thị trường Hàn Quốc. Để đáp ứng các yêu cầu lưu thông sản phẩm trong nước công ty đã phối hợp với VIETNAM CERT để đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm giày. Các sản phẩm giày của YoungPoong Vina đã được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội tiếp nhận công bố hợp quy theo quyết định số 02/2022/STT05-CBHQ ngày 15/05/2015.

Doanh nghiệp cần liên hệ VIETNAM CERT để chứng chỉ hợp quy giày:

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn thực hiện tư vấn xây dựng và chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động. Chúng tôi đã cấp cho nhiều doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam. Ưu điểm của VIETNAM CERT là thủ tục đơn giản, chính xác, chi phí hợp lý với thời gian nhanh chóng. VIETNAM CERT có nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng như công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra nhà nước, kiểm định, đào tạo…

Để được chứng nhận, doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT theo thông tin sau:


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM (VIETNAM CERT)

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

CN1: Lô 8 khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc   0945.46.40.47        

Email: info@vietnamcert.vn  hoặc  trungtamkiemdinhvietnam@gmail.com


Hoặc doanh nghiệp điền các thông tin theo mẫu đăng ký sau, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 2h.