Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Chứng nhận hợp quy máy móc, thiết bị

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị tư vấn chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc, bao gồm:

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

Chứng nhận hợp quy thang máy

Chứng nhận hợp quy xe nâng

Chứng nhận nồi hơi và thiết bị áp lực

Các thiết bị máy móc có 3 phương thức chứng nhận chính, đó là:

  • Chứng nhận theo phương thức 5 nếu sản xuất hàng loạt, liên tục. Khi sử dụng phương thức này doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hợp quy thời hạn 3 năm
  • Chứng nhận theo phương thức 7 nếu sản xuất hoặc nhập khẩu theo lô. Khi đó chứng chỉ sẽ được cấp cho từng lô và không có thời hạn
  • Chứng nhận theo phương thức 8 nếu sản xuất hoặc nhập khẩu từng thiết bị riêng biệt. Lúc này chứng chỉ hợp quy sẽ cấp riêng cho từng cây và không có thời hạn.

Khách hàng