Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thế nào là chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi ?

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là việc đánh giá chứng nhận các sản phẩm thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy chuẩn quy định được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận.

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi có 2 phương thức đánh giá: Đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNTngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Thế nào là công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Các quy trình, hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi được quy đinh tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNTngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi được thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nào phải thực hiện chứng nhận hợp quy

–  Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

– Thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

– Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; 

– Thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; 

– Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt

Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

– Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 09 năm 2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

– Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 07 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

– Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm.

 – Quy chuẩn QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Quy chuẩn QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Nếu bạn cần tìm hiểu về lĩnh vực chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi hoặc cần chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn 24/24

Khách hàng