Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 là gì ?

Chứng nhận ISO 14001 là hoạt động đánh giá về Hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp và so sánh với các tiêu chí yêu cầu trong ISO 14001. Nếu doanh nghiệp đạt các yêu cầu này thì doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO 14001.

ISO 14001 là gì ?

ISO 14001 gọi là Hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu (tiêu chí) về môi trường trong quá trình hoạt động của một tổ chức. Tiêu chuẩn này do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu vào năm 1996. Kể từ ngày ban hành ISO 14001 có nhiều phiên bản sửa đổi, bổ sung. Phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 14001:2015

Công ty nào cần ISO 14001 ?

ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp sau:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn nâng cao về hoạt động quản lý môi trường của mình
 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn chứng minh cho Khách hàng thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình không tổn hại tới môi trường
 • Các doanh nghiệp thực hiện đấu thầu có các gói thầu thường yêu cầu phải có hệ thống quản lý môi trường
 • Các doanh nghiệp có trách nhiệm đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Quy trình chứng nhận ISO 14001:

Quy trình chứng nhận ISO 14001 được thực hiện qua 6 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xây dựng và áp dụng hoàn thiện ISO 14001. Các bạn có thể xem chi tiết hơn tại bài viết Quy trình xây dựng ISO 14001

Bước 2: Đăng ký chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận ISO 14001

Bước 4: Khắc phục sau đánh giá (nếu có)

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 14001

Đây là quy trình sơ bộ để có được chứng chỉ ISO 14001. Để biết rõ hơn bạn có thể xem tại bài viết quy trình chứng nhận ISO 14001

iso 14001

Làm chứng nhận ISO 14001 có lợi ích gì ?

Khi doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 14001 thì doanh nghiệp sẽ có những lợi ích cơ bản sau:

 • Nâng cao hoạt động bảo vệ môi trường trong tổ chức mình
 • Nâng cao thương hiệu, tạo ra thế mạnh cạnh tranh trên thị trường
 • Giúp hoạt động đấu thầu được thuận lợi hơn
 • Gián tiếp giảm tần suất kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối về tác động môi trường

Để đạt được chứng chỉ ISO 14001 thì doanh nghiệp cần làm gì ?

 • Doanh nghiệp phải thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: Yêu cầu cơ bản nhất của ISO 14001 là tổ chức phải thõa mãn các tiêu chí về môi trường. Ngoài các tiêu chí này thì doanh nghiệp phải thõa mãn tiêu chí của pháp luật. Do đó để đạt được chứng nhận ISO 14001 thì doanh nghiệp phải xây dựng và áp dụng hệ thống này. Việc xây dựng, áp dụng ISO 14001 gồm có nhiều quy trình, biểu mẫu. Do đó chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên doanh nghiệp không cần lo ngại vì VIETNAM CERT sẽ trực tiếp hướng dẫn thực hiện toàn bộ quá trình này.
 • Đại diện lãnh đạo phải quyết tâm thực hiện: Để xây dựng được ISO 14001 cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức. Khi bắt đầu thực hiện ban ISO sẽ được thành lập. Ban ISO gồm các trưởng bộ phận hoặc người có am hiểu bối cảnh của tổ chức. Khi áp dụng ISO thì mọi người trong tổ chức phải thay đổi thói quen làm việc. Từ nhân viên tới ban ISO mọi quy trình của ISO 14001 phải thực hiện liên tục. Ngoài nhân viên thì ISO 14001 có những điều khoản dành cho ban lãnh đạo. Do đó lãnh đạo tổ chức phải thực sự quyết tâm mới hoàn thành được ISO 14001
 • Doanh nghiệp phải bỏ chi phí, thời gian: Để xây dựng và chứng nhận ISO 14001 cần có chi phí. Chi phí tổ chức phải trả cho đơn vị tư vấn, cho tổ chức chứng nhận. Ngoài ra doanh nghiệp phải bỏ thời gian để xây dựng và áp dụng. Việc này có thể phần nào ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức. Do đó khi bắt đầu thực hiện thì doanh nghiệp phải xác định trước điều này. Để giải quyết cho doanh nghiệp VIETNAM CERT thường bố trí thời gian hợp lý, đồng thời hỗ trợ tối đa khi thực hiện tư vấn chứng nhận.

Đây là những bước cơ bản cần chuyển bị để doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 14001. Tuy nhiên doanh nghiệp không cần lo lắng. Khi thực hiện VIETNAM CERT sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện tất cả các bước này. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn, thực hiện kèm cặp, làm mẫu và có ví dụ mình họa cụ thể. Việc này tiết kiệm cho doanh nghiệp chi phí, thời gian.

Quý khách hàng cần tư vấn xây dựng và chứng nhận ISO 14001 hãy liên hệ với VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18 hoặc đăng ký theo form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 2h để  xử lý yêu cầu nhanh chóng.