Danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy

Hiện không có bộ luật nào liệt kê tất cả các sản phẩm chứng nhận hợp quy. Trước khi đưa ra thị trường, chỉ hạn chế những sản phẩm có nguy cơ gây nguy hiểm, thương tích cho người sử dụng mới buộc phải công bố chất lượng sản phẩm. Do vậy mà bản chất của sản phẩm cần được lưu ý khi doanh nghiệp và người dân tìm hiểu về danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy. Chính điều đó nên VIETNAM CERT đã giúp các bạn tổng hợp danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy trong bài viết sau:

Công bố hợp quy là gì? Vì sao phải chứng nhận hợp quy?

Tuyên bố về công bố hợp quy được định nghĩa chi tiết trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006/QH11. Do đó, cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm của mình là phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tương ứng được gọi là công bố hợp quy.

Dựa trên khái niệm “sản phẩm chứng nhận hợp quy” vừa nêu trên, rõ ràng các tổ chức, doanh nghiệp phải có trách nhiệm công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa mình chuẩn bị bán và các sản phẩm đó phải tuân thủ tất cả các quy chuẩn kỹ thuật chung trước khi đưa vào sử dụng. trên thị trường. Doanh nghiệp cũng phải thông báo cho các cơ quan chức năng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình tùy theo từng loại sản phẩm cụ thể. Công bố chất lượng sản phẩm là tên gọi khác của loại hình công bố này.

81

Các sản phẩm chứng nhận hợp quy phải dựa trên thông tư và nghị định nào?

Dựa vào các thông tư và nghị định dưới đây mà VIETNAM CERT có thể tổng hợp cho các bạn danh mục sản phẩm chứng nhận hợp quy theo pháp luật:

  • Nghị định 74/2018/NĐ-CP về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa;
  • Thông tư số 31/2017/TT-BYT về ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất tính an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;
  • Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất tính an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn;
  • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất tính an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải;
  • Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý Bộ thông tin và truyền thông;
  • Thông tư số 13/VBHN-BCT Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương;
  • Thông tư số 14/TT-BCA Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an;
  • Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sản phầm chứng nhận hợp quy

Danh sách các sản phẩm chứng nhận hợp quy

Danh sách các sản phẩm chứng nhận hợp quy được chia thành 2 nhóm là danh mục hàng hóa và danh mục vật liệu xây dựng. Cụ thể như sau:

Danh mục hàng hóa

Sản phẩm, hàng hóa không an toàn (tức là nhóm 2) phải được công bố hợp quy khi sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 74/2018 / NĐ-CP. CP’s Các mặt hàng sau được liệt kê cụ thể là đối tượng của công bố tuân thủ quy định đối với các sản phẩm và hàng hóa loại 2:

 

Danh mục sản phẩm Thông tư theo quy định Ghi chú
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan (đối với nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Thông tư

41/2018/TT-BGTVT

 

Hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu trước khi thông quan phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tương tự, hàng hóa, sản phẩm sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp trước khi đưa ra thị trường.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Thông tư

41/2018/TT-BGTVT

 

Hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu phải được chứng nhận là đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật cũng như luật hiện hành của quốc gia. Sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm được kiểm tra và chứng nhận.

Hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong nước trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Các sản phẩm chứng nhận hợp quy thuộc danh mục này có chức năng tích hợp với các sản phẩm, hàng hóa khác thuộc nhóm 2 phải có chứng nhận phù hợp quy định và công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Phương pháp này có thể áp dụng cho các sản phẩm và mặt hàng tích hợp.

 

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 11/2020/TT-BTTTT
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Thông tư 41/2015/TT-BCT

Thông tư 29/2016/TT-BCT

Thông tư 33/2017/TT-BCT

Các mặt hàng, vật dụng sau đây được miễn trừ trong danh sách này:

Các mặt hàng được miễn trừ ngoại giao, vật phẩm trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng thực hiện các điều kiện miễn thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định 31/2015 /QĐ-TTg;

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an Thông tư

08/2019/TT-BCA

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư

01/2009/TT-BKHCN

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Thông tư

22/2018/TT-BLĐTBXH

 

Danh mục chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm và vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD, được Bộ Xây dựng công bố ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Vì vậy, trước khi phân phối ra thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng, các sản phẩm chứng nhận hợp quy thuộc hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16: 2019/BXD sản xuất trong nước và nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy. công bố hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, các sản phẩm sau thuộc nhóm “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy” tại bảng dưới đây:

 

STT Sản phẩm, hàng hóa VLXD
       I.            Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
1 Xi măng poóc lăng
2 Xi măng poóc lăng khác:

●       Xi măng poóc lăng hỗn hợp

●       Xi măng poóc lăng bền sun phát

●       Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

3 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
4 Xỉ hạt lò cao
5 Tro bay
    II.            Cốt liệu xây dựng
1 Cốt liệu cho bê tông và vữa, gồm:

●       Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa;

●       Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

2 Cát nghiền cho bê tông và vữa
 III.            Vật liệu xây
1 Kính nổi
2 Kính phẳng tôi nhiệt
3 Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
4 Kính hộp gắn kín cách nhiệt
 IV.            Vật liệu xây dựng khác
1 Tấm sóng amiăng xi măng
2 Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
3 Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường
4 Sơn tường dạng nhũ tương
5 Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
6 Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo(PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
7 Các loại ống:

●       Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước

●       Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

●       Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

●       Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

●       Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyester không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

Đó là toàn bộ các sản phẩm chứng nhận hợp quy mới nhất mà VIETNAM CERT đã tổng hợp trong bài viết trên. Nếu bạn có nhu cầu muốn tư vấn hoặc chứng nhận các loại sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi để có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: Lô 8 khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc  0945.46.40.47

Email: info@vietnamcert.vn

Web: www.vietnamcert.vn

THAM KHẢO THÊM:

Áp dụng ISO 9001:2015 trong ngành chiếu sáng đô thị

Áp dụng ISO 9001 dễ hay khó?

Những điều cần lưu ý về chứng nhận hợp quy thang máy