Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Đào tạo ISO

Các lĩnh vực đào tạo ISO mà VIETNAM CERT cung cấp gồm:

 • Đào tạo ISO 9001
 • Đào tạo ISO 14001
 • Đào tạo ISO 22000
 • Đào tạo ISO 17025
 • Đào tạo ISO 13485
 • Đào tạo HACCP
 • Đào tạo OHSAS 18001
 • Đào tạo ISO 45000

Nội dung mà các học viên tiếp thu được sau khi đào tạo:

 • Lịch sử hình thành và nội dung của từng tiêu chuẩn ISO
 • Lợi ích của tiêu chuẩn ISO
 • Cấu trúc của từng tiêu chuẩn
 • Cách áp dụng và vận hành của từng tiêu chuẩn ISO vào công ty
 • Xây dựng tài liệu theo yêu cầu của ISO
 • Cập nhật biểu mẫu theo yêu cầu của ISO

Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khách hàng