HTX Tây Kim được cấp chứng chỉ rừng FSC

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, nhóm chứng chỉ rừng Liên hiệp Hợp tác xã Tây Kim thuộc huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh được tổ chức chứng nhận GFA- Cộng hòa Liên bang Đức chính thức quyết định cấp chứng chỉ SFC mang số hiệu GFA-FM/COC-003675. Hợp tác xã Tây Kim bao gồm 203 hộ thành viên được cấp chứng nhận FSC FM/COC cho 240 ha rừng với thời hạn 5 năm.

Liên hiệp HTX Tây Kim được thành lập với mục tiêu liên kết, thúc đẩy các hộ gia đình trồng rừng trên địa bàn các xã Sơn Tây, Sơn Lĩnh – huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh. Trong tương lai Hợp tác xã có thể mở rộng ra nhiều xã hơn nữa trên địa bàn để thực hiện quản lý rừng bền vững (QLRBV) và lấy chứng chỉ rừng FSC. Việc áp dụng tiêu chuẩn FSC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ rừng đối với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời tạo ra nguồn nguyên liệu gỗ FSC cung cấp cho thị trường Việt Nam và phục vụ cho xuất khẩu. Với việc được chứng nhận FSC các sản phẩm gỗ của Tây Kim sẽ được nâng cao giá thành sản phẩm, tạo hiệu quả kinh tế đối với các hộ thành viên cũng như góp phần bảo vệ hệ sinh thái.

Chứng chỉ rừng FSC-FM-CoC của HTX Tây Kim

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II từ năm 2016 đến nay,  nhóm chứng chỉ rừng Liên hiệp HTX Tây Kim đã được đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện về QLRBV và Chứng chỉ rừng FSC. Nhóm được hỗ trợ từ khâu đánh giá tiềm năng vùng thực hiện cấp chứng chỉ, đến thành lập nhóm, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thành viên, hồ sơ nhóm để xin cấp chứng chỉ rừng. Bên cạnh đó, từ năm 2018, nhóm chứng chỉ rừng Liên hiệp HTX Tây Kim cũng nhận được sự hỗ trợ của dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam – giai đoạn 2” (FCPF-2) về kinh phí đánh giá cấp chứng chỉ FSC và công tác giám sát kỹ thuật và tiến độ thực hiện quản lý nhóm, quản lý rừng.

Trong thời gian tới, để duy trì và phát triển nhóm chứng chỉ rừng, Liên hiệp HTX Tây Kim nói riêng và lãnh đạo các xã, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nói chung tiếp tục phối hợp với dự án FCPF-2 hỗ trợ nhóm nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện QLRBV. Ngoài ra, Liên hiệp HTX cần phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tiếp cận các khách hàng tiềm năng trên địa bàn để tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thu hút sự tham gia của các chủ rừng trên địa phương nhiều hơn và mang lại lợi thế phát triển trong sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ tốt hơn./.

Bài viết được viện dẫn từ Ban Quản lý các dự án Lâm Nghiệp – Phạm Quốc Tuấn – FCPF-2 (daln.gov.vn)