Công bố hợp quy là gì? Hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy

Các sản phẩm, dịch vụ của một tổ chức, doanh nghiệp muốn được hiện diện công khai trên thị trường cần được công bố trên các diễn đàn chính thống. Điều này tuân theo Theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ công bố quy định về việc công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa. Để hiểu tận tường về loại công bố này là gì? Thủ tục thực hiện ra sao? Cùng VIETNAM CERT theo dõi đến cuối bài viết để nắm rõ công bố này nhé.

Định nghĩa về công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc đơn vị tổ chức, cá nhân công bố đối tượng hoạt động trong lĩnh vực hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật theo bộ luật đã quy định. Đây là hoạt động bắt buộc, là điều kiện không thể thiếu khi đưa bất cứ một sản phẩm hàng hóa nào đó ra thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm phải công bố hợp quy

Sản phẩm phải công bố hợp quy

Ngoài việc các tổ chức/doanh nghiệp tự nguyện công bố hợp quy các sản phẩm dịch vụ, vẫn còn những sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy theo quy định pháp luật.

Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý ngành bắt buộc công bố hợp quy. Không những thế, tất cả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong phạm vi quy định chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy an nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương ban hành cũng phải được thực hiện công bố hợp quy.

Để các doanh nghiệp có thể nắm rõ các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần công bố hợp quy. Nhằm tránh vi phạm pháp luật, sau đây sẽ là danh sách các sản phẩm, dịch vụ ấy.

Các căn cứ pháp lý quy định về sản phẩm bắt buộc công bố

 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Thông tư số 31/2017/TT-BYT của Bộ Y tế việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;
 • Thông tư 28/2012-TT-BKHCN Quy định về công bố và chứng nhận hợp quy
 • Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải;
 • Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ thông tin và truyền thông;
 • Thông tư số 13/VBHN-BCT của Bộ Công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương;
 • Thông tư số 14/TT-BCA của Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an;
 • Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN – Bộ Khoa học & Công nghệ quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục công bố hợp quy chuẩn

Công bố hợp quy được thực hiện qua các bước sau đây:

Bước 1: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được kiểm tra trước khi thực hiện công bố hợp quy theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra có thể là các cá nhân trong tổ chức chứng nhận được chỉ định. Các cá nhân công bố hợp quy cũng có thể thực hiện điều này nếu được sự đồng ý của cơ quan thẩm quyền ấy. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá của tổ chức nước ngoài cần phải được thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại.

Bước 2: Thực hiện bản đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan có thẩm quyền được cấp phép của Bộ quản lý ngành/ lĩnh vực. Có thể thực hiện đăng ký tại các cơ quan như Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố.

Hồ sơ cần có trong công bố hợp quy

Thủ tục hồ sơ để đăng ký công bố hợp quy cơ bản gồm những bước như sau:

Trường hợp công bố đối với bên thứ 3

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba):

 • Bản công bố hợp quy (theo mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại phụ lục III Thông tư này).
 • Bản sao được công chứng của các cơ quan có thẩm quyền về Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao có công chứng của giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu công bố hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công bố của tổ chức kinh doanh

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức kinh doanh:

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao có công chứng về việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức/ doanh nghiệp cần công bố hợp quy. Những giấy tờ ấy gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/Đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Trường hợp các cá nhân/ tổ chức chưa được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ đăng ký cần đưa ra quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch hoặc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Nếu được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ cần có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.
 • Bản sao hợp lệ phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu. Trong bản báo cáo đánh giá cần đảm bảo đủ những nội dung:đối tượng, tài liệu được sư dụng, tên và địa chỉ tổ chức thực hiện đánh giá, phương thức đánh giá, môt tả quá trình đánh giá, kết quả đánh giá.

Quy định trong công bố hợp quy

tieu-chi-lua-chon-dich-vu-cong-bo

Căn cứ pháp lý

Để tiến hành thủ tục đăng ký công bố hợp quy. Các tổ chức/doanh nghiệp cần căn cứ và tuân theo những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP
 • Luật 68/2006/QH11

Đối tượng thực hiện

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân. Họ có quyền được thực hiện đăng ký hợp quy sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

 • Số bộ hồ sơ: 2 bộ
 • Cách nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc có thể gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết

 • Đối với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo nhưng tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày kể từ ngày nộp cho cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Những nơi công bố hợp quy uy tín nên biết

cong-bo-hop-quy-hang-hoa

Là một tổ chức/doanh nghiệp hiểu và làm theo pháp luật cần phải tuân thủ theo những quy định ấy. Trước khi bắt đầu kinh doanh bất cứ loại sản phẩm dịch vụ nào cũng cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để công bố hợp quy sản phẩm trước khi muốn lưu thông trên thị trường. Nhưng quá trình tiến hành các công việc ấy tương đối khó khăn, phức tạp và mất nhiều thời gian. Các công ty kiểm định và chứng nhận ra đời là một giải pháp thiết thực và tuyệt vời giúp giải quyết mọi khó khăn một cách nhanh chóng, ổn thỏa nhất. Doanh nghiệp/ tổ chức muốn tìm nơi uy tín, chất lượng để có thể giúp họ làm những điều đó, VIETNAM CERT là minh chứng điển hình.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về hoạt động kiểm định và công bố hợp quy  của sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Hy vọng thông tin trên sẽ phần nào giúp được các doanh nghiệp giảm bớt phần nan giải trong vấn đề công bố chất lượng sản phẩm ra thị trường. Là một tổ chức kiểm định và chứng nhận hàng đầu Việt nam, VIETNAM CERT rất sẵn lòng đồng hành cùng các doanh nghiệp. Với thủ tục đạt chuẩn, quy trình nhanh chóng và chi phí tiết kiệm. Chúng tôi cam kết mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay có nhu cầu về dịch vụ công bố hợp quy. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây:

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: Lô 8 khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc   0945.46.40.47        

Email: info@vietnamcert.vn

Website: www.vietnamcert.vn