Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu, tiêu chuẩn này do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO ban hành vào năm 2018. Tiêu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đầu tiên trên thế giới. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001

Bối cảnh ra đời của tiêu chuẩn ISO 45001

Trước khi ISO 45001 ra đời, thế giới đã có tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Tuy nhiên theo triết lý và sự vận động của thế giới các tổ chức đều mong muốn cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và thể hiện sự chủ động của mình trong việc quản lý rủi ro trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động. Các tổ chức luôn mong muốn được thống nhất và thuận tiện trong việc áp dụng nhiều hệ thống quản lý. Do đó tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã ra đời và đáp ứng các tiêu chí trên.

Lợi ích ISO 45001 hướng tới

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 đưa ra khung quản lý các rủi ro và cơ hội về An toàn vệ sinh lao động. Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp tổ chức cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe, ngăn ngừa các chấn thương và bệnh tật liên quan tới công việc, và cải tiến liên tục kết quả thực hiện An toàn vệ sinh lao động của mình. Do đó điều quan trọng đối với tổ chức là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro An toàn vệ sinh lao động bằng hiệu lực của việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa.

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức thực hiện các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Các kết quả dự kiến của ISO 45001 bao gồm:

  • Cải tiến liên tục kết quả thực hiện An toàn vệ sinh lao động;
  • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
  • Đạt được các mục tiêu ATVSLĐ.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 gồm 10 điều. Các điều từ 1 đến 3 trong tiêu chuẩn này đưa ra phạm vi, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa khi sử dụng tiêu chuẩn này, các điều từ 4 đến 10 bao gồm các yêu cầu được sử dụng để đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Phụ lục A đưa ra diễn giải mang tính tham khảo về các yêu cầu. Thuật ngữ và định nghĩa tại điều 3 được sắp xếp theo thứ tự khái niệm với bảng chỉ mục nêu ở cuối của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001 không ?

Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Tuy nhiên hai tiêu chuẩn này do hai tổ chức ban hành khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 45001 do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành, còn OHSAS 18001 do viện tiêu chuẩn anh BSI ban hành. Do đó không có sự chính thức thay thế cho nhau. Việc lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn nào là do tổ chức quyết định. Tuy nhiên tiêu chuẩn này có rất nhiều lợi thế hơn OHSAS 18001 như dễ dàng tích hợp với các Hệ thống quản lý khác; tiêu chuẩn này được viết theo cấu trúc bậc cao theo tư duy quản lý hiện đại… Do đó có thể nói áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 là lựa chọn đúng đắn.

Doanh nghiệp cần tư vấn xây dựng, chứng nhận ISO 45001 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, email: sales@vietnamcert.vn hoặc điền các thông tin theo form đăng ký sau:


    Khách hàng