Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Kiểm định hệ thống chống sét

VIETNAM CERT được Bộ Xây dựng chỉ định là đơn vị kiểm định hệ thống chống sét và tiếp địa hệ thống điện theo chỉ định số 48/CN/BXD. Do đó VIETNAM CERT là đơn vị có đầy đủ năng lực, pháp lý đáp ứng các yêu cầu của PCCC.

Vì sao phải kiểm định hệ thống chống sét (kiểm định chống sét) ?

– Hằng năm có rất nhiều vụ sét đánh xẩy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do đó kiểm định hệ thống chống sét là  một việc cực kỳ cần thiết nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn và thiệt hại do sét gây ra

– Việc kiểm định hệ thống chống sét (kiểm định chống sét) nhằm kiểm tra chất lượng làm việc của các hệ thống chống sét và theo thống kê đã làm giảm hẵn các tai nạn về sét gây ra.

– Việc kiểm định hệ thống chống sét (kiểm định chống sét) nhằm đáp ứng yêu cầu của luật định, nếu doanh nghiệp, đơn vị nào có sử dụng hệ thống chống sét mà không thực hiện kiểm định sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước (công an PCCC) xử phạt.

kiểm định hệ thống chống sét

Việc kiểm định hệ thống chống sét (kiểm định chống sét) được quy định ở điều luật nào ?

Việc thực hiện kiểm định hệ thống chống sét được quy định tại các thông tư, nghị định sau:

– Theo khoản (c), Điều 7, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải có hệ thống chống sét bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

– Thông tư 66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Tiêu chuẩn TCVN 9385: 2012 “Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống” việc kiểm định, kiểm tra hệ thống chống sét được tiến hành định kỳ, không quá 12 tháng.

Kiểm định hệ thống chống sét (kiểm định chống sét) như thế nào ?

Việc thực hiện kiểm định hệ thống chống sét được thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 9385: 2012, cách thức kiểm định chống sét bao gồm:

– Kiểm tra kim thu sét: Kim thu sét phải nguyên vẹn, không bị bẻ cong hay rỉ sét

– Kiểm tra dây dẫn sét: Dây dẫn phải ngắn nhất, không tạo ra góc nhọn, không có dấu hiệu đứt hay gấp khúc, chủng loại dây đúng theo thiết kế.

– Kiểm tra đo điện trở tiếp địa bằng máy đo. Thực hiện đo điện trở bằng máy đo. Theo quy định các hệ thống tiếp địa có điện trở dưới 10 Ohm sẽ đạt yêu cầu

Xem thêm: Quy trình kiểm định hệ thống chống sét

Vì sự an toàn của gia đình, xã hội và đảm bảo tài sản của chính mình trước sét hãy liên hệ Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam theo số hotline 0886 11 12 18 để kiểm định hệ thống chống sét

Khách hàng