Quy trình chứng nhận HACCP

Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam là đơn vị đã thực hiện tư vấn xây dựng và chứng nhận HACCP cho nhiều doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu một quy trình chứng nhận HACCP cơ bản.

Quy trình chứng nhận HACCP
Quy trình chứng nhận HACCP

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, đăng ký chứng nhận HACCP: Ở giai đoạn đầu hai bên sẽ trao đổi nhằm giúp VIETNAM CERT nắm rõ được lĩnh vực, đặc thù của doanh nghiệp để bước thực hiện được thuận lợi hơn. Bước này cũng giúp hai bên có những thông tin để tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá chứng nhận HACCP

Bước 2: Tiến hành ký hợp đồng và báo giá chứng nhận. Điều này là điều khoản bắt buộc trong quy trình chứng nhận HACCP

Bước 3: Sắp xếp thời gian đánh giá: VIETNAM CERT và Khách hàng sẽ thỏa thuận về thời gian đánh giá HACCP. Việc sắp xếp thời gian nhằm tạo thuận lợi cho cả hai bên

Bước 4: Tiến hành đánh giá chứng nhận HACCP: Việc đánh giá sẽ được thực hiện tại văn phòng và nhà xưởng của doanh nghiệp. Trước khi tiến hành đánh giá tổ chức đánh giá sẽ gửi các hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp chuyển bị. Thời gian đánh giá tùy thuộc vào quy mô và loại hình từng doanh nghiệp. Thông thường thời gian đánh giá HACCP vào khoảng 1 tới 2 ngày làm việc.

Trong quá trình đánh giá không có điểm khắc phục thì quy trình chứng nhận HACCP sẽ chuyển qua bước thẩm xét hồ sơ để cấp chứng nhận. Tuy nhiên nếu có điểm cần khắc phục thì doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục. Sau khi khắc phục doanh nghiệp gửi hồ sơ khắc phục cho tổ chức chứng nhận để xác nhận và đánh giá lại. Một số trường hợp sẽ không cần đánh giá lại mà chỉ cần đánh giá qua hồ sơ (ví dụ như có điểm khắc phục nhẹ).

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ: Sau khi đánh giá tại doanh nghiệp, hồ sơ đánh giá HACCP sẽ được chuyển về cho giám đốc chứng nhận của tổ chức chứng nhận để tiến hành thẩm xét.

Bước 6: Cấp chứng nhận HACCP. Sau khi thẩm xét hồ sơ đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ HACCP.

Bước 7: Đánh giá giám sát hằng năm: Theo quy định của HACCP, không quá 12 tháng kể từ ngày đánh giá lần 1 tổ chức chứng nhận phải thực hiện đánh giá giám sát 1 lần. Như vậy trong 3 năm của chứng chỉ HACCP sẽ có tối thiểu 2 cuộc đánh giá giám sát được thực hiện. Các cuộc đánh giá này không phức tạp như đánh giá lần 1.

Bước 8: Tái đánh giá chứng nhận HACCP. Sau thời hạn 3 năm của chứng chỉ HACCP doanh nghiệp sẽ được tái đánh giá chứng nhận để cấp chứng chỉ cho 3 năm tiếp theo.

Hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18 hoặc điền thông tin theo form sau để được chứng nhận HACCP.