Quy trình chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp. Để giúp doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 22000 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) giới thiệu quy trình chứng nhận ISO 22000 như sau:

Quy trình chứng nhận ISO 22000

Bước 1: Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn: Trước khi chứng nhận ISO 22000 doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn này. Do đây là tiêu chuẩn quốc tế nên việc xây dựng và áp dụng khá phức tạp. Khi thực hiện hợp đồng, VIETNAM CERT sẽ trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng ISO 22000. Để biết rõ hơn, doanh nghiệp có thể đọc thêm tại bài viết quy trình xây dựng ISO 22000.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận: Đăng ký chứng nhận là bước bắt buộc trong quy trình chứng nhận ISO 22000. Việc đăng ký giúp VIETNAM CERT và doanh nghiệp hiểu nhau hơn. Đồng thời giúp VIETNAM CERT định hình được hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp. Tải mẫu đăng ký chứng nhận ISO 22000

Bước 3: Ký kết hợp đồng, báo giá: Sau khi thực hiện đăng ký chứng nhận, VIETNAM CERT sẽ lên báo giá, hợp đồng gửi doanh nghiệp xem xét. Việc ký hợp đồng chứng nhận là bước bắt buộc trong quy trình chứng nhận ISO 22000 để hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ chứng nhận

Bước 4: Xếp lịch đánh giá chứng nhận: Sau khi ký kết hợp đồng, báo giá và hoàn thiện các thủ tục hành chính, VIETNAM CERT sẽ lên lịch đánh giá tiêu chuẩn và thông báo cho doanh nghiệp chuyển bị. Khi gửi mail thông báo lịch đánh giá, VIETNAM CERT sẽ gửi các hồ sơ ISO 22000 cần thiết cho hoạt động đánh giá.

Bước 5: Thực hiện đánh giá ISO 22000 tại doanh nghiệp: Việc đánh giá sẽ được thực hiện tại nhà máy và địa điểm thuộc phạm vi chứng nhận. Thời gian đánh giá từ 1 tới 2 ngày tùy vào quy mô và đặc thù của từng doanh nghiệp. Bước đánh giá là bước cực kỳ quan trọng của quy trình chứng nhận ISO 22000. Đây là bước quyết định tới hoạt động cấp chứng chỉ ISO 22000.

Bước 6: Khắc phục điểm không phù hợp (nếu có): Khi thực hiện đánh giá nếu doanh nghiệp có điểm không phù hợp thì doanh nghiệp sẽ tiến hành khắc phục. VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khắc phục các điểm này. Nếu không có điểm không phù hợp thì bỏ qua bước này.

Bước 7: Thẩm xét hồ sơ đánh giá: Sau khi chuyên gia thực hiện đánh giá, hồ sơ đánh giá sẽ được chuyển về cho hội đồng đánh giá của tổ chức chứng nhận để thẩm xét.

Bước 8: Cấp chứng chỉ: Sau khi thẩm xét hồ sơ đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ ISO 22000 có thời hạn trong vòng 3 năm theo quy định. Tới đây doanh nghiệp đã hoàn tất quy trình chứng nhận ISO 22000. Trong 3 năm của hiệu lực giấy chứng nhận doanh nghiệp có ít nhất 2 cuộc đánh giá giám sát. Việc đánh giá giám sát được thực hiện không quá 12 tháng kể từ ngày đánh giá lần thứ 1.

Nếu doanh nghiệp có thắc mắc về quy trình chứng nhận ISO 22000 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886 11 12 18 để được giải đáp. Doanh nghiệp cần báo giá chứng nhận hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline trên hoặc hoàn thiện thông tin theo yêu cầu dưới đây, chúng tôi sẽ báo giá sau 24h.