Quy trình chứng nhận ISO 45001

Quy trình chứng nhận ISO 45001 được thực hiện theo trình tự các bước sau:

quy trinh chung nhan iso 45001

Bước 1: Trao đổi thông tin chứng nhận: KHÁCH HÀNG và VIETNAM CERT sẽ trao đổi các thông tin cần thiết để xác định phạm vi chứng nhận và những yêu cầu. Phạm vi chứng nhận bao gồm Nghành nghề, Địa điểm, Quy mô doanh nghiệp

Bước 2: Dưới sự hướng dẫn của VIETNAM CERT, KHÁCH HÀNG tiến hành đăng ký chứng nhận ISO 45001. Các thông tin cần cung cấp được thể hiện trong bản đăng ký. KHÁCH HÀNG có thể tải bản đăng ký tại đây

Bước 3: Thực hiện báo giá và ký kết hợp đồng chứng nhận: Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận và hoàn thiện các thủ tục hành chính

Bước 4: Sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính, VIETNAM CERT sẽ thông báo cho KHÁCH HÀNG kế hoạch đánh giá ISO 45001 và các hồ sơ cần thiết để KHÁCH HÀNG chuẩn bị

Bước 5: Thực hiện đánh giá ISO 45001 tại các địa điểm đã đăng ký của KHÁCH HÀNG. Trong trường hợp cần thiết hoạt động đánh giá có thể thực hiện tại công trường hoặc hiện trường bên ngoài của KHÁCH HÀNG

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ đánh giá. Sau khi thực hiện đánh giá xong, hồ sơ đánh giá sẽ được chuyên gia đánh giá chuyển cho giám đốc chứng nhận thẩm xét. Hoạt động thẩm xét hồ sơ đánh giá sẽ được thực hiện tại văn phòng của tổ chức chứng nhận.  Nếu không có điểm cần khắc phục thì giám đốc chứng nhận sẽ ra quyết định cấp chứng chỉ ISO 45001 cho KHÁCH HÀNG (ở bước 9). Nếu có điểm cần khắc phục thì chuyển qua bước 7

Bước 7: Khắc phục điểm không phù hợp: Nếu khi thực hiện đánh giá (tại bước 5) phát sinh điểm không phù hợp, KHÁCH HÀNG cần thực hiện khắc phục dưới sự khuyến nghị của VIETNAM CERT.

Bước 8: Thẩm xét khắc phục điểm không phù hợp: Sau khi tiến hành khắc phục điểm không phù hợp, KHÁCH HÀNG chuyển hồ sơ khắc phục cho chuyên gia đánh giá. Chuyên gia đánh giá sẽ chuyển hồ sơ khắc phục cho giám đốc chứng nhận thẩm xét để tiến hành cấp chứng nhận ISO 45001 cho KHÁCH HÀNG

Bước 9: Cấp chứng chỉ ISO 45001 cho KHÁCH HÀNG: Sau khi thẩm xét hồ sơ đánh giá (và hồ sơ khắc phục điểm không phù hợp), giám đốc chứng nhận sẽ ra quyết định cấp chứng nhận ISO 45001 cho KHÁCH HÀNG.

Bước 10: Đánh giá giám sát hàng năm: Theo quy định của tổ chức ISO, Bộ Khoa học và Công nghệ, các chứng nhận ISO sẽ phải thực hiện đánh giá giám sát định kỳ không quá 12 tháng/ lần kể từ thời điểm đánh giá lần thứ nhất. Do đó trong thời hạn 3 năm của chứng nhận, KHÁCH HÀNG sẽ phải thực hiện đánh giá giám sát tối thiểu là 2 lần.  VIETNAM CERT sẽ thực hiện đánh giá giám sát 2 lần để tiết kiệm chi phí và thời gian cho KHÁCH HÀNG.

Doanh nghiệp cần tư vấn xây dựng, chứng nhận ISO 45001 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, email: sales@vietnamcert.vn hoặc điền các thông tin theo form đăng ký sau: