Quy trình xây dựng HACCP

HACCP là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ của tiêu chuẩn này là Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm trọng yếu. Tiêu chuẩn này dành riêng cho lĩnh vực thực phẩm. Hiện nay không phải ai cũng biết về quy trình xây dựng HACCP. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chứng nhận tiêu chuẩn này, VIETNAM CERT giới thiệu cho Quý khách hàng rõ hơn về một quy trình xây dựng HACCP cơ bản như sau.

Quy trình xây dựng HACCP trong tổ chức:

Trình tự áp dụng tiêu chuẩn này gồm 12 bước cơ bản sau. 7 bước sau cùng chính là các nguyên tắc của HACCP

1.Thành lập nhóm HACCP;

2. Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm (tính an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối);

3. Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm;

4. Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm;

5. Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm.

6. Nhận diện mối nguy;

7. Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP – Critical Control Points);

8. Xác định giới hạn tới hạn cho mỗi CCP;

9. Thiết lập thủ tục giám sát CCP;

10. Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khi giới hạn tới hạn bị phá vỡ;

11. Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP;

12. Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP.

Quy trình xây dựng HACCP của VIETNAM CERT:

TT Công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian dự kiến
VIETNAM CERT DOANH NGHIỆP
  I Giai đoạn chuẩn bị xây dựng      
1 Thành lập ban HACCP,  phân rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên. Hướng dẫn thực hiện Ra quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm Tháng 1
2 – Đào tạo nhận thức chung về HACCP;

– Xây dựng Kế hoạch chỉnh sửa nhà máy, kho bãi, viết tài liệu theo yêu cầu của HACCP.

Đào tạo và hướng dẫn Bố trí phòng học, cử nhân viên tham dự.

Phân công cán bộ viết văn bản hệ thống tài liệu quản lý chất lượng

Tháng 1
 II   Giai đoạn xây dựng tài liệu
1 Xây dựng Hệ thống tài liệu theo kế hoạch phân công.

Hệ thống tài liệu xây dựng bao gồm:

– Các chương trình tiên quyết: GMP, SSOP

– Chương trình HACCP

Cung cấp các tài liệu mẫu nếu Công ty yêu cầu.

Tư vấn và hướng dẫn cán bộ công ty viết tài liệu để đáp ứng các yêu cầu của HACCP.

Viết tài liệu theo phân công công việc Tháng 1

 

2 Xem xét bản thảo Hệ thống tài liệu Xem xét Hệ thống tài liệu và đưa ra các nhận xét, yêu cầu sửa đổi để đáp ứng các hoạt động thực tế của công ty và các yêu cầu của HACCP. Nghiên cứu ý kiến của tư vấn và chỉnh sửa tài liệu. Tháng 2
  III  Triển khai áp dụng
1 Tiến hành phê duyệt và phân phối tài liệu để áp dụng. Giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp Phê duyệt và phân phối tài liệu để áp dụng. Tháng 2
2 Phổ biến tài liệu quy trình và áp dụng Hướng dẫn công ty áp dụng HACCP. Duy trì áp dụng, sau khoảng một tháng. Tháng 3
3 Cải tiến hệ thống quy trình, tài liệu Phối hợp với công ty cải tiến hệ thống HACCP. Trả lời thắc mắc của CBCNV công ty trong quá trình áp dụng. Phối hợp với tư vấn  cải tiến hệ thống HACCP cho phù hợp hơn.
IV   Đánh giá nội bộ hệ thống HACCP  
1 Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về HACCP cho doanh nghiệp

 

Tiến hành đào tạo In tài liệu và phân phối tài liệu đào tạo cho từng phòng ban, cử cán bộ tham dự. Tháng 3
2 Tiến hành đánh giá nội bộ (đánh giá/kiểm tra chéo nội bộ công ty) Phối hợp, hướng dẫn đánh giá viên nội bộ công ty tiến hành đánh giá, đề xuất các hành động khắc phục và cải tiến để nâng cao tính hiệu lực của hệ thống HACCP. Tiến hành đánh giá
3 Tiến hành khắc phục quy trình sau khi đánh giá nội bộ Phối hợp với CBCNV công ty tiến hành các hành động khắc phục một cách hiệu quả. Giải đáp thắc mắc trong quá trình khắc phục. Thực hiện và theo dõi hành động khắc phục.
4 Họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống HACCP Trả lời thắc mắc. Tư vấn có thể tham dự cuộc họp xem xét của lãnh đạo nếu có yêu cầu. Ban giám đốc và trưởng các bộ phận
  V Giai đoạn đánh giá cấp chứng chỉ HACCP  
1 Đăng ký chứng nhận Hướng dẫn đăng ký chứng nhận. Ghi thông tin vào Bản đăng ký chứng nhận. Tháng 4
2 Kế hoạch đánh giá chứng nhận Lập và gửi chương trình đánh giá Thông báo chương trình đánh giá tới các đơn vị liên quan.
3 Đánh giá chứng nhận Thực hiện đánh giá Tiếp đoành đánh giá
4 Khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có) Xem xét bằng chứng khắc phục Tiến hành khắc phục, khắc phục.

Quy trình này được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP. Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp có mỗi đặc thù khác nhau, do đó trong quy trình xây dựng HACCP từng doanh nghiệp sẽ có nhiều điểm cụ thể khác nhau. Thời gian xây dựng HACCP theo quy trình là tương đối. Thời gian này cũng phụ thuộc nhiều vào quy mô của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thể đọc thêm Quy trình chứng nhận HACCP để biết rõ hơn

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn về quy trình xây dựng HACCP hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, chúng tôi sẽ tư vấn 24/24

Hoàn thiện thông tin sau để Yêu cầu VIETNAM CERT báo giá tư vấn và chứng nhận HACCP