Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Tầm nhìn sứ mệnh

logo moi trong suot

TẦM NHÌN:

Luôn tạo ra dịch vụ có chất lượng tốt nhất

Phát triển VIETNAM CERT thành một tổ chức uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ của công ty

Mở rộng chi nhánh và phát triển dịch vụ đầy đủ nhất nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn

SỨ MỆNH

Chúng tôi sinh ra để đem đến thành công cho khách hàng với sologanDẪN LỐI THÀNH CÔNG

Khách hàng