Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Công ty Thiên Thanh Bình Định là doanh nghiệp sản xuất bàn ghế học sinh và các sản phẩm cơ khí. Ngày 5/5/2022 Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Đây là thành quả của sự phối hợp giữa VIETNAM CERT và công ty trong hoạt động tư vấn, xây dựng và chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Lý do công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  • Tiêu chuẩn ISO 9001 là công cụ giúp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng, các yêu cầu luật định. Đồng thời nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
  • Tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm quản lý trách nhiệm môi trường trong hệ thống theo cách đóng góp vào sự bền vững của môi trường.
  • Tiêu chuẩn ISO 45001 giúp các doanh nghiệp đảm bảo an toàn và sức khỏe, thông qua việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liênquan đến công việc, cũng như chủ động cải tiến kết quả thực hiện ATVSLĐ.

Từ đó có thể nói công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 là đạt mục tiêu hướng tới hệ thống quản lý bền vững, có trách nhiệm về môi trường, xã hội. Với xu thế hiện nay để đáp ứng sự vận động của kinh tế thế giới cũng như trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh. Việc áp dụng và chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 như là một điều kiện cơ bản mà các doanh nghiệp cần đạt được.

Công ty Thiên Thanh Binh Định đạt chứng nhận ISO 9001

Lợi ích có được khi Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Để áp dụng thành công và đạt chứng nhận tích hợp ba tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VIETNAM CERT đã phối với với công ty Thiên Thành Bình Định trong thời gian dài. Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 là mình chứng hiệu quả của sự phối hợp này sau hơn 3 tháng thực hiện. Những lợi ích mà Công ty Thiên Thanh Bình Định nhận được khi đạt chứng nhận ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001:

  • Nhân viên của Thiên Thanh Bình Định được VIETNAM CERT đào tạo về nhận thức cũng như đào tạo đánh giá nội bộ các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Qua đó nhân viên sẽ hiểu rõ được trách nhiệm cũng như đánh giá hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn. Hiểu rõ được tiêu chuẩn sẽ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp, nhận thức của nhân viên.
  • Hệ thống tài liệu, hồ sơ của công ty sẽ được VIETNAM CERT hướng dẫn chuẩn hóa theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc áp dụng tài liệu chuẩn hóa sẽ giúp các hoạt động của doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả hơn
  • Đạt chứng nhận ISO 9001 giúp cho các sản phẩm của công ty có chất lượng đồng đều, giảm thiểu tối đa sản phẩm sai hỏng. Đồng thời các dịch vụ công ty luôn hướng tới nâng cao sự thỏa mãn của Khách hàng. Từ đó giúp việc bán hành, đấu thầu tốt hơn. Nâng cao doanh thu, lợi nhận cho doanh nghiệp
  • Chứng nhận ISO 14001chứng nhận ISO 45001 giúp cho Thiên Thanh quản lý được tính ảnh hưởng môi trường, quản lý được công tác An toàn lao động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Điều này là minh chứng về trách nhiệm của Công ty đối với môi trường và xã hội

Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 như là một xu thế tất yếu nhằm đáp ứng điều kiện kinh doanh trong hòa nhập. Đây cũng là minh chứng cho sự cam kết của VIETNAM CERT trong hoạt động tư vấn, chứng nhận tiêu chuẩn của mình.

Ngoài ra dưới sự hướng dẫn của VIETNAM CERT Công ty Thiên Thanh Bình Định đã đạt chứng nhận hợp quy bàn ghế học sinh theo TCVN 7490 và Thông tư 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT.

VIETNAM CERT xin chúc mừng CÔNG TY TNHH THIÊN THANH BÌNH ĐỊNH. VIETNAM CERT mong muốn các hoạt động tư vấn, chứng nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm định thiết bị của mình sẽ mang lại giá trị nhiều hơn cho công ty.