Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Tiêu chuẩn FSC

Tiêu chuẩn FSC là gì ?

FSC viết tắt của từ Forest Stewardship Council (Hội đồng quản lý rừng). Đây là tổ chức là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 tại Canada, hoạt động một cách độc lập, phi lợi nhuận. Tổ chức FSC đã đưa ra các tiêu chí quy định nhằm quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng các sản phẩm từ rừng một cách có trách nhiệm và bền vững. Đây chính là Tiêu chuẩn FSC hay còn gọi là tiêu chuẩn quản lý rừng FSC

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn FSC

  • Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) tại Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất (Earth Summit) đã đưa ra được các nguyên tắc sơ khai về quản lý rừng, tuy các nguyên tắc này không có ràng buộc về pháp lý nhưng nó đã tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ hợp tác cùng đưa ra một chứng nhận mang tính quốc tế về rừng.
  • Năm 1994 ban thư ký của Hội đồng quản lý rừng -FSC được đặt ở Oaxaca-Mexico, cũng vào năm nay này Hội đồng quản lý rừng – FSC đã đưa ra các nguyên tắc và tiêu chí về hoạt động quản lý và khai thác rừng.
  • Năm 1996 thì các nguyên tắc và tiêu chí này được phê duyệt
  • Năm 2003 trụ sở Hội đồng quản lý rừng – FSC được đặt tại Bonn của Đức.
  • FSC đưa ra 10 nguyên tắc và 56 chuẩn mực chung.

Các hoạt động của FSC

  • Hình thành hệ thống pháp lý liên quan tới việc khai thác, chế biến, sử dụng sản phẩm từ rừng
  • Cung cấp các giải pháp nhằm tạo điều kiện cân bằng và bền vững môi trường
  • Xác định và công nhận các tổ chức chứng nhận FSC
  • Cung cấp nhãn FSC, các chương trình maketing và thông tin liên quan

 

Logo tiêu chuẩn FSC

10 nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC

1.Tuân thủ theo pháp luật
2.Quyền và trách nhiệm với việc sử dụng và sở hữu
3.Quyền của người bản xứ
4.Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động
5.Các lợi ích từ rừng
6.Tác động về môi trường
7.Kế hoạch quản lý
8.Giám sát và đánh giá
9.Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao
10.Các khu rừng trồng(hạn chế khai thác trắng)

Doanh nghiệp cần thông tin tiêu chuẩn FSC hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18 hoặc email info@vietnamcert. Chúng tôi sẽ tư vấn trong vòng 2h

Khách hàng