Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Tiêu chuẩn FSSC 22000

Tiêu chuẩn FSSC 22000 là gì ?

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm tiêu chuẩn FSSC 22000 là chương trình chứng nhận dành cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và Hệ thống quản lý an toàn thức ăn chăn nuôi tuân thủ với các tiêu chuẩn và nguyên tắc sau:

  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện có của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO 22000;
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù ngành (TS) dành cho các chương trình tiên quyết (PRP) (những quy định cụ thể về cơ sở vật chất theo từng lĩnh vực)
  • Các yêu cầu hệ thống khác của FSSC 22000 (An ninh lương thực…)

Logo tiêu chuẩn FSSC 22000

Ngoài ba phần cơ bản trên, chương trình chứng nhận FSSC 22000 còn có một mô đun chất lượng tự nguyện FSSC 22000 dựa trên tất cả yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

FSSC 22000 được công nhận bởi Tổ chức Sáng kiến An toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI) công nhận đầy đủ vào năm 2010.

Vào tháng 11 năm 2020, Tiêu chuẩn FSSC 22000 đã ban hành Phiên bản 5.1, đây là phiên bản mới nhất của FSSC 22000. Phiên bản 5.1 sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2021

Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị tư vấn xây dựng và kết nối chứng nhận FSSC 22000 hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện tư vấn và chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp khắp cả nước. Khi bạn có nhu cầu xây dựng và chứng nhận FSSC 22000 hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0886.11.12.18 hoặc email info@vietnamcert.vn, chúng tôi sẽ tư vấn 24/24.

Khách hàng