Tìm hiểu Chứng nhận FSC CoC

Tổng quan chứng nhận FSC CoC

Chứng nhận FSC CoC – Chuỗi hành trình sản phẩm – nhằm chứng minh rằng các nguồn nguyên liệu được chứng nhận FSC đã được xác nhận tách biệt với nguồn nguyên liệu không được chứng nhận và không có kiểm soát trong chuỗi hành trình nguyên liệu từ rừng cho tới sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình FSC CoC, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC-STD-40-004.

Tất cả các tổ chức đều có thể chứng nhận FSC CoC, gồm những tổ chức có một địa điểm, nhiều địa điểm hoặc các nhóm chứng nhận, cho phép tối ưu hóa chi phí chứng nhận.

Các bạn có thể tải các tiêu chuẩn FSC CoC theo đường dẫn sau:

FSC-STD-40-004 Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm

FSC-STD-40-003 Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm cho tổ chức nhiều địa điểm

Các sản phẩm được chứng nhận FSC có thể được tạo thành bởi nhiều thành phần nguyên liệu được chứng nhận khác nhau, bao gồm nguyên liệu rừng được chứng nhận FSC (FSC 100%), nguồn gỗ có kiểm soát (FSC CW) hoặc nguyên liệu tái chế.

FSC-STD-40-007  tiêu chuẩn FSC cho nguồn nguyên liệu tái chế

Chứng nhận FSC theo dự án

Chứng nhận FSC theo dự án cung cấp xác minh của bên thứ ba đối với các dự án được làm bằng hoặc chứa các vật liệu có nguồn gốc từ rừng từ các nguồn có trách nhiệm. Có một loạt các lựa chọn để chứng nhận các tổ chức thuộc mọi quy mô quản lý các dự án, từ các tổ chức nhỏ đến lớn, cũng như nhiều loại dự án khác nhau. Ví dụ như chứng nhận cho một chiếc thuyền gỗ, tòa nhà văn phòng, một khu nhà ở, một công trình dân dụng dự án, cơ sở hạ tầng sự kiện (sân khấu hòa nhạc, chỗ ngồi)…Tìm hiểu thêm về chứng nhận FSC cho dự án theo tiêu chuẩn sau: FSC-STD-40-006 tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc

Chứng nhận Gỗ có kiểm soát FSC CW

Gỗ được kiểm soát là nguyên liệu từ các nguồn được chấp nhận có thể được trộn với nguyên liệu được chứng nhận FSC trong các sản phẩm mang nhãn FSC MIX. Gỗ được kiểm soát không phải từ các khu rừng được chứng nhận FSC mà là từ các khu vực nằm trong hệ thống của FSC trừ các nguồn sau:·       

  • Gỗ khai thác trái phép;·       
  • Gỗ khai thác từ nguồn vi phạm truyền thống và nhân quyền;·       
  • Gỗ từ các khu rừng có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa·       
  • Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên chuyển đổi mục đích thành rừng trồng hay sử dụng khác ngoài rừng.·       
  • Gỗ khai thác từ rừng cây biến đổi gene.

Mục tiêu của hệ thống FSC CW là giảm nguy cơ vật liệu không được chứng nhận được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm FSC MIX có liên quan đến các hoạt động gây hại cho rừng và con người. Nó cũng nhằm mục đích giảm thiểu, và cuối cùng loại bỏ những rủi ro đó theo thời gian bằng cách giảm thiểu các vấn đề làm nền tảng cho các hoạt động này.

Có hai cách để vật liệu có thể được chỉ định là gỗ được kiểm soát:

  1. Từ nguồn rừng được đánh giá theo tiêu chuẩn FSC-STD-30-010
  2. Từ doanh nghiệp sản xuất và thương mại bằng cách thực hiện chương trình thẩm định nguồn gỗ mua đầu vào qua hoạt động đánh giá rủi ro vùng nguyên liệu để có được gỗ FSC-STD-40-005.

Nguồn gỗ có chứng nhận FSC-CW là nguồn gỗ không rơi vào 5 hạng mục rủi ro theo kiểm soát của FSC được liệt kê phía trên.Một trong những lợi ích chính của hệ thống gỗ được kiểm soát là nó mở rộng ảnh hưởng của FSC ra ngoài các khu rừng được chứng nhận FSC để giải quyết các mối đe dọa đáng kể đối với các khu rừng không được chứng nhận trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn gỗ được kiểm soát

FSC-STD-40-005 V3-1 Yêu cầu đối với nguồn cung cấp gỗ có kiểm soát FSC – Tiêu chuẩn này hướng dẫn các doanh nghiệp được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm tránh tìm nguồn cung ứng nguyên liệu từ các nguồn không được chấp nhận.

Đánh giá rủi ro guồn gỗ có kiểm soát

Để giảm khả năng tìm nguồn cung ứng nguyên liệu từ các nguồn không được chấp nhận theo yêu cầu của tiêu chuẩn, các tổ chức có hoặc đang tìm kiếm chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm sử dụng các đánh giá rủi ro. Nếu một khu vực nguồn không được phát hiện là có rủi ro thấp, các biện pháp kiểm soát được phát triển để giảm thiểu rủi ro đã xác định và nếu không thể giảm thiểu rủi ro thì nguồn phải được loại trừ hoàn toàn. FSC đã đánh giá rủi ro ở 60 quốc gia. Chương trình đánh giá rủi ro tập trung (CNRA), được phát triển bởi Tổ chức tiêu chuẩn và Tổ chức đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), được phát triển bởi tổ chức trong nước. Tất cả các đánh giá rủi ro FSC đã được phê duyệt có thể được tìm thấy trong hệ thống thông tin FSC.

Doanh nghiệp cần tư vấn, chứng nhận FSC CoC hãy liên hệ với VIETNAM CERT theo số di động 0886 11 12 18 hoặc email sales@vietnamcert.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý doanh nghiệp 24/24