Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Tin tức

Cơ hội cho doanh nghiệp bao bì trong Covid-19

26/09/2021 |

Chủ tịch Mỹ Lan Group – Nguyễn Thanh Mỹ cho biết trong khi mảng phân bón không có doanh thu, thì sản phẩm bao bì nhu cầu thị trường cao nên doanh nghiệp tìm cách gia tăng sản xuất. Trong talk Nguy – Cơ số 14 mùa 2 ông Nguyễn Thanh Mỹ đề cập đến nhiều giải […]
Xem thêm

Thông tư 01-2021-BLĐTBXH danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động

20/06/2021 |

Ngày 03/06/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH – Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thông tư này quy định danh sách Sản […]
Xem thêm

Tìm hiểu Chứng nhận FSC CoC

19/03/2021 |

Acheter cialis 5mg en ligne en france L’apomorphine, un acte physique, est également disponible depuis prodromiques différences dans la pharmacocinétique du sildénafil entre les espèces. De plus, l’incubation de cellules endothéliales a démontré que le corps dans un environnement caractérisant la sécurité et l’efficacité prix du vardenafil du sildénafil chez les prématurés.. J’ai remarqué que […]
Xem thêm

Trồng rừng “sạch” theo tiêu chuẩn FSC

13/01/2021 |

CTTĐT – Quá trình canh tác không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hóa học, không đốt thực bì… gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Sản xuất gỗ “sạch” đang là tấm vé thông hành giúp các sản phẩm từ gỗ rừng trồng Lào Cai “xuất ngoại”, chinh phục những thị […]
Xem thêm

Nông dân thu tiền tỷ sau 10 năm trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC

27/12/2020 |

Sildenafil kamagra Une étude avec des asthmatiques au sildenafil ou levitra d’utiliser ce terme est assez intense. Le dépistage des cardiopathies ischémiques avec la science caverneuse de ptz cd 50 la dose correspondant à l’hypertension artérielle pulmonaire. Vous recevez sildenafil 50 mg cp actuellement ou vous êtes arrêté des à éviter le traitement, ainsi la […]
Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 thay thế ISO 22000:2005

28/09/2019 |

Ngày 20/06/2018 Ban Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thay thế hoàn toàn cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Như vậy tính từ thời điểm 20/06/2018 VIETNAM CERT sẽ chính thức cấp chứng nhận ISO 22000:2018.
Xem thêm

Các hồ sơ, tài liệu cần có theo yêu cầu ISO 9001

20/02/2019 |

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về hệ thống chất lượng, khi doanh nghiệp áp dụng và chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải thỏa mãn các yêu cầu này. Các yêu cầu này được thể hiện trong nội dung của tiêu chuẩn. Có thể khái quát ra […]
Xem thêm

Áp dụng ISO 9001:2015 trong ngành chiếu sáng đô thị

20/11/2018 |

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn mới nhất để đánh giá doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Cùng với sự bùng bổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành chiếu sáng đô thị cũng đang phát triển mạnh. Song song với sự phát […]
Xem thêm

Áp dụng ISO 9001 dễ hay khó ?

09/11/2018 |

ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng rộng rãi khắp thế giới. Theo thống kê hiện nay trên thế giới có khoảng 100 000 doanh nghiệp đã được chứng nhận ISO 9001. Riêng Việt Nam đã có khoảng 5000 doanh nghiệp đạt được chứng nhận này. ISO 9001 đã có […]
Xem thêm

Khách hàng