Tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá và đo lường lượng khí nhà kính (KNK) được thải ra môi trường từ các nguồn khí thải khác nhau. Việc thực hiện tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý môi trường và khí nhà kính.

Hãy cùng VIETNAM CERT tìm hiểu về quy trình tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022NĐ-CP là như thế nào qua bài viết này nhé!

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là gì?

Kiểm kê khí nhà kính  (KNK) là quá trình đo lường và ghi nhận các loại khí gây hiệu ứng nhà kính có trong môi trường. Các loại khí như cac bon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) và các loại khí khác được đo lường để hiểu rõ hơn về tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu và môi trường sống. Quá trình kiểm kê khí nhà kính giúp xác định nồng độ khí nhà kính trong không khí, nước và đất, từ đó đưa ra các chính sách và biện pháp giảm thiểu tác động của khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP
Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là gì?

Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm:

  • Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
  • Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở;
  • Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải khí nhà kính;
  • Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trung tâm kiểm định và chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là tổ chức tư vấn, chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

VIETNAM CERT đã cấp chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong cả nước. Các thế mạnh của VIETNAM CERT là chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng, các thủ tục đơn giản, chính xác. Một số dịch vụ chúng tôi cung cấp:
– Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001; ISO 27001; HACCP/ISO 22000; ISO 13485; ISO 27001; SA 8000; IATF 16949; FSSC 22000; BRC; BSCI
– Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN; ASTM; EN; BS; GB; JIS…
– Chứng nhận hợp quy (QCVN)
– Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Rừng bền vững: FSC FM/CoC/CW; PEFC; VFCS
– Thử nghiệm VLXD, sản phẩm thực phẩm, thử nghiệm NDT
– Kiểm định thiết bị
– Đào tạo ISO

Tại sao cần phải kiểm kê khí nhà kính (KNK)?

Kiểm kê khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn giúp cho các doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, pháp luật hiện hành và các quy định, điều ước quốc tế có liên quan với mục đích phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững.

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) có thể giúp cho doanh nghiệp tuân thủ theo quy định mà các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cần biết. Giúp cho doanh nghiệp dễ dàng cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian. Đem lại tăng trưởng nền kinh tế cho doanh nghiệp khi kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật yêu cầu

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành các doanh nghiệp và các cơ sở phát thải khí nhà kính sẽ thực hiện tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;
  • Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
  • Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
  • Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Theo yêu cầu của khách hàng 

Các khách hàng hiện nay sẽ yêu cầu doanh nghiệp sản xuất phải có chứng chỉ kiểm kê khí nhà kính để các khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm. Việc có chứng chỉ kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo được uy tín với khách hàng. Tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác. Ngoài ra yêu cầu của khách hàng về chứng chỉ kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế hơn với những doanh nghiệp khác.

Trách nhiệm của cơ sở thực hiện theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở và theo lộ trình sau đây:

  • Cung cấp thông tin, số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở;
  • Giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Doanh nghiệp sẽ cần những gì cho việc báo cáo, kiểm kê khí nhà kính

Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP xây dựng báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hằng năm của năm trước kỳ báo cáo theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này và cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2027;

Các bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP xây dựng báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực hằng năm theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 kể từ năm 2024;

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và cấp cơ sở, xây dựng báo cáo tổng hợp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP
Doanh nghiệp sẽ cần những gì cho việc báo cáo, kiểm kê khí nhà kính

VIETNAM CERT tổ chức kiểm kê khí nhà kính uy tín hàng đầu

VIETNAM CERT là tổ chức đủ điều kiện thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định tại khoản 1 Nghị định 06/2022/NĐ-CP về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là tổ chức thứ 3 độc lập. VIETNAM CERT cấp các loại chứng nhận như Chứng nhận hợp chuẩnChứng nhận hợp quyKiểm định thiết bị…Ngoài ra VIETNAM CERT còn là tổ chức Tư vấn, chứng nhận ISO (ISO 9001ISO 14001ISO 45001HACCP/ISO 22000…). Các thủ tục chứng nhận của VIETNAM CERT đơn giản, nhanh chóng, chính xác và chi phí hợp lý.

Chúng tôi, một đơn vị chuyên về tư vấn báo cáo, kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp tối ưu để giảm thiểu lượng khí nhà kính thải ra môi trường, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật.


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: P604, CT6, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc   0945.46.40.47

Email: info@vietnamcert.vn

Website: www.vietnamcert.vn


Xem thêm: