Tư vấn và chứng nhận ISO 9001 tại công ty Thiên Trúc

Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sửa chữa máy vi tính, thiết bị điện tử và thiết bị truyền thông. Ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ và nhằm tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng, công ty đã chủ động áp dụng ISO 9001:2015 vào các dịch vụ cung cấp.

Được sự yêu cầu của Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc, Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) đã tiến hành xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho công ty.

Trong quá trình thực hiện xây dựng ISO 9001, VIETNAM CERT đã hướng dẫn hoàn thiện cho Công ty Thiên Trúc các quy trình như: Quy trình bán hàng, Quy trình mua hàng, Quy trình đánh giá sự hài lòng khách hàng; Quy trình lắp đặt thiết bị và các Quy trình hệ thống ISO 9001…Trong quá trình thực hiện hai bên đã trao đổi và cải tiến nhiều hoạt động nhằm tối ưu dịch vụ cung cấp cho công ty Thiên Trúc.

Sau hơn 3 tháng xây dựng và áp dụng ISO 9001, ngày 20/10/2018 Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc đã chính thức được cấp chứng nhận ISO 9001. Đây là sự cố gắng và niềm tự hào của cán bộ nhân viên công ty Thiên Trúc.

Công ty Thiên Trúc
Đánh giá hồ sơ và Quy trình ISO ISO 9001 của Thiên Trúc
Đánh giá hoạt động lưu trữ hồ sơ
Đánh giá hoạt động lưu hồ sơ
Đánh giá kho hàng