Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Chứng nhận hợp quy VLXD

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD  về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Theo đó các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Thế nào là chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được thực hiện theo một trong hai phương thức đánh giá là phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo một trong ba phương thức đánh giá là phương thức 1, phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Thế nào là công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD.

Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy;

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trình tự công bố hợp quy và biểu mẫu công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Xi măng
 • Phụ gia xi măng và bê tông
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa dẫn nước, ống nhựa UPVC, ống nhựa PE và ống nhựa PP.
 • Gạch ốp lát, đá ốp lát
 • Thanh profile chế tạo cửa sổ, cửa đi
 • Nhôm và hợp kim nhôm định hình;  
 • Kính xây dựng
 • Tấm sóng Amiang Xi măng
 • Sơn tường dạng nhũ tương
 • Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung: gạch rỗng đất sét nung; gạch đặc đất sét nung; gạch Tuynel; gạch hoffman
 • Chứng nhận hợp quy gạch không nung: gạch Block bê tông; Gạch bê tông khí chưng áp; Gạch bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt; Gạch bê tông
 • Chứng nhận hợp quy cát, cát nghiền
 • Cốt liệu lớn cho bê tông (đá dăm, sỏi, sỏi dăm)

Hãy liên hệ Vietnam Cert để theo số hotline 0886.11.12.18 để chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Khách hàng