Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Chứng nhận hợp quy VLXD

Ngày 30/06/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD thay thế thông tư Thông tư 19/2019/TT-BXD. Thông tư 04/2023/TT-BXD đã chính thức ban hành Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Theo đó Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Kể từ thời điểm này QCVN 16:2023/BXD chính thức thay thế quy chuẩn QCVN 16:2029/BXD. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 16:2023/BXD phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Thế nào là chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được thực hiện theo một trong hai phương thức đánh giá là phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo một trong ba phương thức đánh giá là phương thức 1, phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Thế nào là công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD.

Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy;

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trình tự công bố hợp quy và biểu mẫu công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Doanh nghiệp có thể xem chi tiết thủ tục Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng tại đây

Các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy bao gồm:

1. Nhóm sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông:

2. Nhóm sản phẩm Cốt liệu xây dựng

3. Nhóm sản phẩm Vật liệu ốp lát

4. Nhóm sản phẩm Vật liệu xây

5. Nhóm sản phẩm Vật liệu lợp

  • Tấm sóng amiăng xi măng
  • Ngói lợp: Ngói đất sét nungNgói gốm tráng menNgói bê tông

6. Nhóm Thiết bị vệ sinh

7. Nhóm sản phẩm Kính xây dựng

8. Nhóm sản phẩm Vật liệu trang trí và hoàn thiện

9. Các sản phẩm ống cấp thoát nước

10. Nhóm các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng khác:

Trên đây là những nhóm sản phẩm và sản phẩm Vật liệu xây dựng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Doanh nghiệp cần chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng hãy liên hệ VIETNAM CERT theo thông tin:


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM (VIETNAM CERT)

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: P604, CT6, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc 0945.46.40.47

Email: info@vietnamcert.vn

Wesite: www.vietnamcert.vn

Khách hàng