Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ ISO 22000

ISO 22000 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành. Tên gọi đầy đủ tiêu chuẩn này là Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tên tiếng anh là Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

Tiêu chuẩn này được ban hành lần đầu năm 2005 tương đương với phiên bản tiêu chuẩn Việt Nam là TCVN ISO 22000:2007. Hiện nay phiên bản ISO 22000:2018 là phiên bản mới nhất đã được ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm toàn bộ các điều khoản của tiêu chuẩn HACCP. Có thể nói tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn cấp cao hơn của HACCP và một phần của tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 22000:

Tiêu chuẩn này gồm những nội dung chính như sau:

 1. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 2. Trách nhiệm của lãnh đạo
 3. Quản lý các nguồn lực
 4. Hoạch định và nhận biết sản phẩm an toàn
 5. Xác nhận giá trị sử dụng, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng sau đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả chuỗi cung ứng:

 • Trao đổi thông tin
 • Quản lý hệ thống
 • Kiểm soát các mối nguy thông qua chương trình tiên quyết của HACCP
 • Cải tiến và cập nhật liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000 dành cho ai ?

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp không phụ thuộc quy mô muốn áp dụng một hệ thống để cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn.
 • Các tổ chức doanh nghiệp trong chuổi cung ứng thực phẩm đều có thể áp dụng được tiêu chuẩn này, từ nuôi trồng, chế biển, sản xuất, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển và buôn bán tới tay người tiêu dùng.

VIETNAM CERT giúp gì cho bạn ?

Chúng tôi có những chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm luôn am hiểu bản. Chúng tôi đã tư vấn chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn 0886.11.12.18

Hoặc hãy hoàn thiện các thông tin theo form sau để yêu cầu chúng tôi báo giá


  Khách hàng