Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn

Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị thực hiện tư vấn chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn cho nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Các lĩnh vực chứng nhận mà VIETNAM CERT cung cấp gồm có:

  • Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): Chứng nhận sản phẩm phù hợp với một tiêu chuẩn tương ứng. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất gạch Terrazzo thì doanh nghiệp đó cần chứng nhận sản phẩm gạch Terrazzo do mình sản xuất ra phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7744:2016
  • Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài như: GB (tiêu chuẩn Trung Quốc); ASTM (tiêu chuẩn Mỹ); JIS, JAS (tiêu chuẩn Nhật); EN, BS (tiêu chuẩn của châu Âu)…

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêuchuẩn là xu hướng cần thiết trong thời đại ngày nay. Sản phẩm được chứng nhận là khẳng định chất lượng, thương hiệu và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Khách hàng