Các hồ sơ, tài liệu cần có theo yêu cầu ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về hệ thống chất lượng, khi doanh nghiệp áp dụng và chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải thỏa mãn các yêu cầu này. Các yêu cầu này được thể hiện trong nội dung của tiêu chuẩn. Có thể khái quát ra hai yêu cầu cơ bản là xây dựng hồ sơ, tài liệu phù hợp và áp dụng chúng. Như vậy các hồ sơ, tài liệu cần có theo yêu cầu ISO 9001 gồm những gì ? Trong bài viết này VIETNAM CERT giới thiệu các tài liệu hồ sơ cơ bản mà doanh nghiệp cần có.

Các tài liệu cần có theo yêu cầu ISO 9001:

 1. Chính sách chất lượng của công ty
 2. Mục tiêu chất lượng của công ty
 3. Sổ tay chất lượng. Tới ISO 9001:2015 thì không yêu cầu sổ tay chất lượng
 4. Các quy trình cơ bản sau:
 • Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ
 • Quy trình Hoạch định và xem xét lãnh đạo
 • Quy trình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (quy trình đánh giá nội bộ)
 • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Quy trình khắc phục và phòng ngừa điểm không phù hợp
 • Quy trình sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm
 • Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị

Ngoài ra có thể có các quy trình sau theo yêu cầu của doanh nghiệp:

 • Quy trình kinh doanh
 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình tuyển dụng và đào tạo
 • Quy trình quản lý kho
 • Quy trình xử lý khiếu nại và đánh giá của khách hàng

Các hồ sơ cần có theo yêu cầu ISO 9001:

Khi áp dụng ISO 9001, doanh nghiệp cần lưu giữ các hồ sơ sau để phục vụ cho việc chứng nhận:

 • Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu chuất lượng của công ty
 • Hồ sơ hoạch định và xem xét lãnh đạo
 • Hồ sơ về việc duy trì và cải tiến ISO 9001: Kế hoạch đánh giá, các ghi nhận trong khi đánh giá, các kết quả đánh giá
 • Hồ sơ kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Hồ sơ về khắc phục các điểm không phù hợp
 • Hồ sơ đánh giá, kiểm tra nguyên liệu, sản phẩm của các giai đoạn trong sản xuất
 • Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc thiết bị
 • Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp
 • Các hồ sơ của quá trình kinh doanh: Báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng….
 • Hồ sơ của quá trình tuyển dụng, đào tạo: Hồ sơ, bằng cấp ứng viên, kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo
 • Các hồ sơ liên quan tới thiết kế sản phẩm, xác nhận giá trị sử dụng của sản phẩm
 • Hồ sơ kiểm soát và bảo quản tài sản của khách hàng
 • Các hồ sơ liên quan tới đánh giá khách hàng

Các hồ sơ cần có theo yêu cầu ISO 9001, các tài liệu cần có theo yêu cầu ISO 9001 trên đây là cơ bản. Tùy theo quy mô, đặc thù từng doanh nghiệp mà có thể có nhiều hơn.

Nếu doanh nghiệp thắc mắc hoặc cần tư vấn xây dựng, chứng nhận ISO 9001 hãy liên hệ với Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam theo số hotline 0886 11 12 18 hoặc email sales@vietnamcert.vn. 

Doanh nghiệp có thể điền các thông tin theo yêu cầu sau, chúng tôi sẽ báo giá trong vòng 8h.