Chứng nhận ISO 45001

Tổ chức nào cần áp dụng và chứng nhận ISO 45001 ?

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp. Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 nhằm cải tiến an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro (kể cả các khiếm khuyết hệ thống), tận dụng các cơ hội và giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và hoạt động. Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 có tính đến các yếu tố như bối cảnh trong đó tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác của tổ chức.

Vì sao tổ chức cần áp dụng và chứng nhận ISO 45001 ?

Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 giúp tổ chức quản lý được các rủi ro và cơ hội của Hệ thống An toàn vệ sinh lao động. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức ngăn ngừa và loại bỏ các thương tật,đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe;

Để biết rõ hơn, các bạn có thể đọc thêm tại bài viết lợi ích ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 và có được chứng chỉ ISO 45001 là sự cần thiết đối với doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 45001 như thế nào ?

Chứng nhận ISO 45001 là công việc thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp, tìm bằng chứng về sự phù hợp và ghi nhận các kết quả. Sau khi có các bằng chứng trên tổ chức chứng nhận so sánh với các yêu cầu của tiêu chuẩn để đưa ra kết luận về sự phù hợp hay không. Nếu kết quả phù hợp thì doanh nghiệp có thể được tổ chức đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 45001.

Việc đánh giá chứng nhận có thể có kết quả là các điểm không phù hợp, các điểm khuyến nghị cải tiến. Nếu kết quả là các điểm không phù hợp thì tùy theo từng mức độ doanh nghiệp có thể khắc phục và gửi bằng chứng để được cấp chứng chỉ ISO 45001 hoặc phải thực hiện khắc phục và tiến hành đánh giá lại từ đầu.

Chứng chỉ ISO 45001 có thời hạn bao lâu ?

Chứng chỉ ISO 45001 có thời hạn trong 3 năm kể từ thời điểm được cấp. Trong thời hạn 3 năm này, doanh nghiệp phải chịu sự đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận tối đa không quá 12 tháng/ lần.

Hết hiệu lực 3 năm thì doanh nghiệp sẽ được đánh giá và cấp lại chứng chỉ.

Các bước để đạt được chứng nhận ISO 45001

Để đạt được chứng chỉ ISO 45001, doanh nghiệp phải trải qua hai bước cơ bản sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống. Doanh nghiệp sẽ được VIETNAM CERT hướng dẫn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp. Các bạn có thể tham khảo Quy trình xây dựng ISO 45001

Bước 2: Thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận: Sau khi doanh nghiệp áp dụng thành công, doanh nghiệp sẽ được Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 45001. Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về Quy trình chứng nhận ISO 45001

Thời gian và chi phí xây dựng, chứng nhận ISO 45001

Thời gian và chi phí xây dựng tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các yếu tố sau của doanh nghiệp:

  • Bối cảnh, đặc thù của doanh nghiệp
  • Quy mô từng doanh nghiệp
  • Phạm vi nghề nghiệp của từng doanh nghiệp

Theo kinh nghiệp của VIETNAM CERT thời gian của việc xây và chứng nhận rơi vào khoảng 3 tới 6 tháng. Chi phí tư vấn xây dựng và đánh giá chứng nhận vào khoảng 45 triệu tới 100 triệu.

Xây dựng và chứng nhận ISO 45001 dễ hay khó ?

Việc xây dựng và chứng nhận tiêu chuẩn này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển bị kinh phí, thời gian và bố trí nhân lực phù hợp. Áp dụng và chứng nhận ISO 45001 là việc dễ nếu có sự quyết tâm của doanh nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của VIETNAM CERT có thể nói việc áp dụng và chứng nhận của doanh nghiệp sẽ được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.

Các dự án chứng nhận ISO 45001 VIETNAM CERT đã thực hiện

Tư vấn chứng nhận ISO 45001 cho công ty Đô thị Vũng Tàu. Công ty Đô thị Vũng Tàu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, sản xuất các dịch vụ công ích và thi công các công trình đô thị,… lớn nhất tại Vũng Tàu. Với công ty Đô thị Vũng Tàu việc đạt chứng nhận ISO 45001 có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp này. Đầu tiên, chứng nhận này sẽ tăng cường uy tín và niềm tin từ phía khách hàng và đối tác, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp.

ISO 45001 là tiêu chuẩn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nó nhằm đảm bảo rằng tổ chức đang bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên và đối tác làm việc trong tổ chức. Nó cũng giúp cải thiện quy trình và hiệu suất của công ty, từ đó tăng cường hiệu quả và hiệu quả hoạt động.Việc đạt chứng nhận ISO 45001 từ VIETNAM CERT không chỉ là một cam kết của công ty Đô thị Vũng Tàu với chất lượng, môi trường và an toàn, mà còn là một công cụ quan trọng để nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Xem chi tiết dự án tại đây

Chứng nhận ISO 45001
VIETNAM CERT tư vấn, đào tạo chứng nhận ISO 45001 cho công ty Đô thị Vũng Tàu

Tư vấn, chứng nhận ISO 45001 cho công ty Thiên Thanh Bình Định. Công ty Thiên Thanh Bình Định là doanh nghiệp sản xuất bàn ghế học sinh và các sản phẩm cơ khí. ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) phát triển. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu và hướng dẫn để giúp các tổ chức cải thiện quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giảm thiểu rủi ro và tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. 

ISO 45001 cũng giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Công ty Thiên Thanh Bình Định đạt chứng nhận ISO 45001 như là một xu thế tất yếu nhằm đáp ứng điều kiện kinh doanh trong hòa nhập và giúp cho doanh nghiệp cải thiện được hệ thống sản xuất, tăng niềm tin đối với khách hàng và giúp cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ khác, giúp đảm bảo ATLD cho nhân viên tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết dự án tại đây

Chứng nhận ISO 45001
VIETNAM CERT tư vấn, đào tạo chứng nhận ISO 45001 cho công ty Thiên Thanh Bình Định

Tư vấn chứng nhận ISO 45001 cho công ty A&B Việt Nam. Công ty A&B Việt Nam là doanh nghiệp chuyên về thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống mạng trong lĩnh vực công nghiệp uy tín tại Hà Tĩnh.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tập trung vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. VIETNAM CERT chứng nhận ISO 45001 giúp công ty A&B Việt Nam xác định và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh cho nhân viên.

Xem chi tiết dự án tại đây

Chứng nhận ISO 45001
VIETNAM CERT chứng nhận ISO 45001 cho công ty A&B Việt Nam

Những điều cần chú ý khi thực hiện áp dụng và chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể đối với kết quả thực hiện An toàn vệ sinh lao động, cũng không quy định về việc thiết kế hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động. Tiêu chuẩn này không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, hư hỏng tài sản hay tác động môi trường, vượt quá phạm vi các rủi ro đối với người lao động và các bên quan tâm khác có liên quan.

Doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn này theo toàn bộ hoặc từng phần để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý ATVSLĐ. Tuy nhiên, việc chứng nhận và cấp chứng chỉ ISO 45001 chỉ được thực hiện khi tất cả các yêu cầu được đưa vào hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức và được thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ.

Doanh nghiệp cần tư vấn xây dựng, chứng nhận ISO 45001 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, email: sales@vietnamcert.vn hoặc điền các thông tin theo form đăng ký sau: