Chứng nhận ISO 45001

Tổ chức nào cần áp dụng và chứng nhận ISO 45001 ?

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp. Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 nhằm cải tiến an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro (kể cả các khiếm khuyết hệ thống), tận dụng các cơ hội và giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và hoạt động. Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 có tính đến các yếu tố như bối cảnh trong đó tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác của tổ chức.

Vì sao tổ chức cần áp dụng và chứng nhận ISO 45001 ?

Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 giúp tổ chức quản lý được các rủi ro và cơ hội của Hệ thống An toàn vệ sinh lao động. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức ngăn ngừa và loại bỏ các thương tật,đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe;

Để biết rõ hơn, các bạn có thể đọc thêm tại bài viết lợi ích ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 và có được chứng chỉ ISO 45001 là sự cần thiết đối với doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 45001 như thế nào ?

Chứng nhận ISO 45001 là công việc thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp, tìm bằng chứng về sự phù hợp và ghi nhận các kết quả. Sau khi có các bằng chứng trên tổ chức chứng nhận so sánh với các yêu cầu của tiêu chuẩn để đưa ra kết luận về sự phù hợp hay không. Nếu kết quả phù hợp thì doanh nghiệp có thể được tổ chức đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 45001.

Việc đánh giá chứng nhận có thể có kết quả là các điểm không phù hợp, các điểm khuyến nghị cải tiến. Nếu kết quả là các điểm không phù hợp thì tùy theo từng mức độ doanh nghiệp có thể khắc phục và gửi bằng chứng để được cấp chứng chỉ ISO 45001 hoặc phải thực hiện khắc phục và tiến hành đánh giá lại từ đầu.

Chứng chỉ ISO 45001 có thời hạn bao lâu ?

Chứng chỉ ISO 45001 có thời hạn trong 3 năm kể từ thời điểm được cấp. Trong thời hạn 3 năm này, doanh nghiệp phải chịu sự đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận tối đa không quá 12 tháng/ lần.

Hết hiệu lực 3 năm thì doanh nghiệp sẽ được đánh giá và cấp lại chứng chỉ.

Các bước để đạt được chứng nhận ISO 45001

Để đạt được chứng chỉ ISO 45001, doanh nghiệp phải trải qua hai bước cơ bản sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống. Doanh nghiệp sẽ được VIETNAM CERT hướng dẫn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp. Các bạn có thể tham khảo Quy trình xây dựng ISO 45001

Bước 2: Thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận: Sau khi doanh nghiệp áp dụng thành công, doanh nghiệp sẽ được Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 45001. Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về Quy trình chứng nhận ISO 45001

Thời gian và chi phí xây dựng, chứng nhận ISO 45001

Thời gian và chi phí xây dựng tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các yếu tố sau của doanh nghiệp:

  • Bối cảnh, đặc thù của doanh nghiệp
  • Quy mô từng doanh nghiệp
  • Phạm vi nghề nghiệp của từng doanh nghiệp

Theo kinh nghiệp của VIETNAM CERT thời gian của việc xây và chứng nhận rơi vào khoảng 3 tới 6 tháng. Chi phí tư vấn xây dựng và đánh giá chứng nhận vào khoảng 45 triệu tới 100 triệu

Xây dựng và chứng nhận ISO 45001 dễ hay khó ?

Việc xây dựng và chứng nhận tiêu chuẩn này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển bị kinh phí, thời gian và bố trí nhân lực phù hợp. Áp dụng và chứng nhận ISO 45001 là việc dễ nếu có sự quyết tâm của doanh nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của VIETNAM CERT có thể nói việc áp dụng và chứng nhận của doanh nghiệp sẽ được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.

Những điều cần chú ý khi thực hiện áp dụng và chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể đối với kết quả thực hiện An toàn vệ sinh lao động, cũng không quy định về việc thiết kế hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động. Tiêu chuẩn này không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, hư hỏng tài sản hay tác động môi trường, vượt quá phạm vi các rủi ro đối với người lao động và các bên quan tâm khác có liên quan.

Doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn này theo toàn bộ hoặc từng phần để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý ATVSLĐ. Tuy nhiên, việc chứng nhận và cấp chứng chỉ ISO 45001 chỉ được thực hiện khi tất cả các yêu cầu được đưa vào hệ thống quản lý An toàn vệ sinh Sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức và được thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ.

Doanh nghiệp cần tư vấn xây dựng, chứng nhận ISO 45001 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886.11.12.18, email: sales@vietnamcert.vn hoặc điền các thông tin theo form đăng ký sau: