Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự công bố các sản phẩm Vật liệu xây dựng do mình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, sử dụng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (hiện tại là quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD)

Ngày 30/06/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD Do đó kể từ ngày 01/01/2024 tất các tổ chức, cá nhân sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, sử dụng các sản phẩm Vật liệu xây dựng thuộc phạm vi của quy chuẩn thì bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn này. Trước thời gian này doanh nghiệp phải thực hiện công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng có bắt buộc không ?

Theo khoản 1, Điều 48 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.”

Sản phẩm Vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy

Theo điều 3.2.1 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD quy định: “Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký 

kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật”

Do đó hoạt động công bố hợp quy vật liệu xây dựng là thủ tục bắt buộc đối với các sản phẩm Vật liệu xây dựng sản xuất trong nước thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 16:2023/BXD

Các sản phẩm Vật liệu xây dựng phải thực hiện công bố hợp quy:

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, khai thác các sản phẩm vật liệu xây dựng sau phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD

Nhóm sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông:

 • Xi măng poóc lăng;
 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp;
 • Xi măng poóc lăng bền sun phát;
 • Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng;
 • Xỉ hạt lò cao: Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa
 • Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Nhóm sản phẩm Cốt liệu xây dựng

 • Cát nghiền cho bê tông và vữa
 • Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

Nhóm sản phẩm Vật liệu ốp lát

 • Gạch gốm ốp lát
 • Đá ốp lát tự nhiên
 • Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
 • Gạch bê tông tự chèn

Nhóm sản phẩm Vật liệu xây

 • Gạch đất sét nung: Gạch tuynel, gạch hoffman
 • Gạch bê tông: Gạch block bê tông; gạch không nung
 • Sản phẩm bê tông khí chưng áp
 • Tấm tường: Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép; Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp; Tấm tường bê tông khí chưng áp

Nhóm sản phẩm Vật liệu lợp

 • Tấm sóng amiăng xi măng
 • Ngói lợp: Ngói đất sét nung; Ngói gốm tráng men; Ngói bê tông

Nhóm Thiết bị vệ sinh

 • Chậu rửa
 • Bồn Tiểu nam treo tường
 • Bồn Tiểu nữ
 • Bệ Xí bệt

Nhóm sản phẩm Kính xây dựng

 • Kính nổi
 • Kính phẳng tôi nhiệt
 • Kính màu hấp thụ nhiệt
 • Kính phủ phản quang
 • Kính phủ bức xạ thấp (Low E)
 • Kính hộp gắn kín cách nhiệt
 • Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

Nhóm sản phẩm Vật liệu trang trí và hoàn thiện

 • Vật liệu dán tường dạng cuộn – Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo
 • Sơn tường – dạng nhũ tương
 • Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi
 • Ván gỗ nhân tạo: Ván sợi; Ván dăm; Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

Các sản phẩm ống cấp thoát nước

 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất
 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất
 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất
 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)
 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước

Nhóm các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng khác:

 • Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
 • Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình
 • Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà

Mẫu công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Thực hiện công bố hợp quy Vật liệu xây dựng ở đâu:

Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Sở Xây dựng địa phương nơi đăng ký kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;

Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu thì không cần phải thực hiện công bố hợp quy, thay vào đó doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Kiểm tra chất lượng tại Sở Xây dựng.

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng: Doanh nghiệp liên hệ với VIETNAM CERT theo hotline 0886.11.12.18 để tiến hành đăng ký để được cấp chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Các thủ tục chứng nhận hợp quy sẽ được nêu rõ trong mục: Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy: Hồ sơ công bố hợp quy Vật liệu xây dựng gồm có:

 • Bản công bố hợp quy (liên hệ VIETNAM CERT để được hướng dẫn mẫu)
 • Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao)
 • Giấy phép kinh doanh (bản sao)
 • Phiếu kết quả thử nghiệm (bản sao)

Trong quá trình xem xét, nếu thấy cần thiết cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ công bố

Bước 3: Nộp hồ sơ công bố hợp quy: Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ công bố hợp quy Vật liệu xây dựng cho Sở Xây dựng hoặc nộp qua Cổng thông tin quốc gia. Đồng thời doanh nghiệp thực hiện đóng lệ phí công bố hợp quy.

Bước 4: Nhận bản Tiếp nhận công bố hợp quy: Sau 5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ công bố hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ thực hiện ban hành giấy Tiếp nhận công bố hợp quy.

Chú ý: Sau khi có Giấy chứng nhận hợp quy, Giấy tiếp nhận công bố hợp quy doanh nghiệp mới đủ điều kiện để lưu thông sản phẩm ra thị trường.

VIETNAM CERT giúp doanh nghiệp Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng:

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là tổ chức Tư vấn, chứng nhận ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP/ISO 22000…), Chứng nhận hợp chuẩn, Chứng nhận hợp quy, Kiểm định thiết bị…Các thủ tục chứng nhận Vật liệu xây dựng của VIETNAM CERT đơn giản, nhanh chóng, chính xác và chi phí hợp lý.

Trong quá trình công bố hợp quy Vật liệu xây dựng, nếu được yêu cầu VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy tại Sở Xây dựng.

Doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT được được chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng và Công bố hợp quy Vật liệu xây dựng


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM (VIETNAM CERT)

Trụ sở: 51 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

CN1: P604, CT6, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN2: Tổ dân phố Tây Trinh, P.Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hotline: 0886.11.12.18  hoặc 0945.46.40.47

Email: info@vietnamcert.vn

Wesite: www.vietnamcert.vn